Габрово финансира „Социален асистент“ от общинския бюджет

Община Габрово ще предоставя подкрепа на самотно живеещи и хора с увреждания, които имат нужда от помощ в бита. Услугата „Социален асистент“ ще се финансира със средства от местния бюджет. Досега помощ в домашна среда се осигуряваше на възрастни и деца чрез проект с европейско финансиране, който приключи в края на март тази година. Габровската община ще гарантира на нуждаещите се необходимата подкрепа, като ще я финансира от местния бюджет.

26 хиляди лева от фонд „Резервен“ е сумата до края на годината, утвърдена от Общинския съвет. 9 асистенти ще полагат грижи и ще подпомагат самотно живеещи хора, възрастни и деца с увреждания. С европейския проект бяха обхванати последно 127 нуждаещите се. Сега ще се възползват значително по-малко – 36.

Услугата е почасова, като потребителите заплащат такса според броя на часовете през месеца. Подбор на желаещите да ползват асистент, както и на кандидатите за работа се извършва от общинското заведение за социални услуги. Помощ в ежедневието ще бъде осигурена от месец август.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории