Галя Христова следва специалност „Социални дейности“ в Технически университет – Габрово. Свързахме се с нея, за да ни разкаже повече за избора да учи тази специалност и плановете й за професионална реализация в България. 

Какво Ви мотивира да кандидатствате специалност „Социални дейности“?

Мотивира ме желанието ми да продължа гимназиалното си образование.  Исках висша степен на обучение, с цел висока конкурентост на трудовия пазар. Голяма роля за мотивацията ми изигра и личният ми психотерапевт.

В днешно време е немислимо човек да не се грижи адекватно за психичния си мир и здраве. Подложени сме на стрес и социални рестрикции в последно време. Това неминуемо обуславя необходимост от превенция на психични и психо-соматични заболявания. Поради тези причини един уважаващ себе си човек е редно да следи психичното си здраве.

Вече сте на финала на висшето си образование. Какво Ви даде обучението в тази специалност?

Изучаването на специалност „Социални дейности“ ми даде познания, социални, професионални и лични контакти, умения, увереност и самочувствие. Може да  даде и материални блага Спечелих първо място в студентската научна сесия тази година с награда 150 лв. подаръчни ваучери. Стипендия получавам за усилията си да получавам високи оценки. В момента обаче не се чувствам напълно готова да започна да работя по специалността, тъй като професията на социалния работник изисква множество лични качества, върху които работя до ден днешен.

Как виждате Вашето бъдеще и това на колегите Ви в посока професионална реализация в България?

В България нуждата от социална помощ,  закрила и подкрепа е огромна. Има бъдеще професията и всеки един мой колега, при добро желание, мотивация и познавателна подплатеност от гледна точка на изучаваната материя. Определено виждам  широка перспектива в развитието на социалните услуги в България.

За огромна жалост, клиентите и нуждаещите се лица стремглаво увеличават числеността си. Това е един наболял обществен проблем, обуславящ и икономическото благосъстояние на държавата ни.