Галя Цветанова е ръководител на звено „Инспекторат“ към Община Враца. В периода 2000 – 2015 година активно се занимава с предоставянето на социални услуги в Община Мездра, като ръководител на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Вяра, Надежда, Любов“. След закриването на дома, ръководи Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания.

За дългогодишната си работа в социалната сфера Цветанова споделя: „Ако в самото начало подхождаш предимно като експерт, който иска да се развива, то колкото повече усилия полагаш, толкова повече осъзнаваш, че това не е просто работа, а призвание. През последните 15 години сферата на социалните услуги претърпя значителни промени. Ако в началото работехме с потребители, на които им се предоставяше институционална грижа, то със стартиране на процеса по деинституционализация, нещата коренно се промениха и то към добро. Постепенно всеки от нас разбра, че най-важното, от което има нужда всеки един човек в неравностойно положение е качествени грижи, адекватна среда и лично отношение“.

Според нея най-адекватната формула е много работа и индивидуален подход към всеки потребител. А когато разкриеш себе си пред лице в неравностойно положение, ти автоматично получаваш неговото искрено и неподправено доверие и това е само началото на дългия път, който ще извървите заедно.

През призмата на професионалния й опит са преминали стотици деца и младежи с увреждания или лишени от родителска грижа: „Няма по-голяма радост от това, едно дете в подобно положение, да те приема за най-близкия си човек, да ти споделя и да иска заедно да разрешавате проблемите си. Не по-малка е и радостта, когато видиш един младеж, с когото сте прекарали заедно съзнателна част от неговото израстване, да започне да учи в университет, да намери своето поприще и да създаде семейство“, споделя Цветанова, която вярва, че в социалните услуги в страната работят изключително качествени и подготвени хора. които заедно създават един справедлив свят за хората в неравностойно положение.

Убедена е, че началото е поставено – деинституционализацията на социалните услуги в страната е във финална фаза: „Следва една не по-малко трудна задача – всеки от нас да изпълни със съдържание новоразкритите услуги, правейки ги необходими, ефективни и достъпни за всички лица в нужда“.