По време на участието си в Годишната сесия на Международната организация по труда, вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин проведе лична среща с генералния директор на организацията – Гай Райдър. Двамата обсъдиха подробности около предстоящата визита на Райдър в България, която ще се състои на 24 юни.

В рамките на срещата, министър Калфин запозна генералния директор с предлаганите от него промени в Кодекса за социално осигуряване и в Кодекса на труда, както и с работата на Министерството на труда и социалната политика по изработване на механизъм за определяне на нива на минималната работна заплата.

„Заели сте се с много отговорни задачи. Имате подкрепата ми по всички теми, свързани с регламентиране сигурността на трудовите взаимоотношения, както и при въвеждане на справедлива нормативна база, която да допринесе за повишаване и гарантиране на социалната сигурност в страната“, коментира в края на срещата Гай Райдър.

В рамките на посещението си в България, генералният директор на МОТ ще проведе тристранни работни срещи със социалните партньори и ще участва в официалното отбелязване на 120 годишния юбилей на Българската търговско-промишлена палата.

Международната организация по труда е специализирана агенция на ООН, която защитава правата на трудещите се и допринася за развитието на социалната справедливост. МОТ приема препоръки и конвенции, правно обвързващи държавите – членки, които засягат различни области на трудовото право. Чрез тях се установяват, както минималните стандарти на основните трудови права, така и други стандарти, които регулират условията на заетост, труд и социално осигуряване. Конвенциите подлежат на ратификация от страните членки и се явяват международни договори, задължителни за изпълнение, в случай на ратификация.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории