„Сред приоритетите на Министерство на труда и социалната политика е осигуряването на социална подкрепа за нуждаещите се граждани, включително за тези с увреждания. През 2022 г. разходите на министерството са увеличени с 350 млн. лв., от които 230 млн. лв. са пряко насочени към хората с увреждания“. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на пресконференция в Народното събрание.

„Насочваме услилията си към създаване на условия и възможности за социално подпомагане и предоставяне на целенасочени подкрепящи и насърчаващи мерки за хората с увреждания за приобщаването им в общността“, подчерта министър Гьоков. Той допълни, че в проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) е предложена цялостна балансирана подкрепа към нуждаещите се граждани от уязвимите групи с увеличени социални плащания. Увеличението в бюджета на ДОО е с 8,3% или с 1,295 млрд. лв. „Необходими са сериозни реформи в социалното подпомагане, свързани с ключова промяна в оценката на трудоспособността“, каза още министър Гьоков.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Любомир Каримански представи решенията, взети от коалиционните партньори по повод исканията на майки на деца с увреждания за увеличаване на размера на социалната пенсия за инвалидност. Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика – Искрен Арабаджиев, добави, че коалиционните партньори, като управляващо мнозинство, искат да покажат, че са близо до хората и се вслушват в техните думи.

Източник: МТСП