Годишният форум се провежда за втора поредна година след подписването на Споразумение за социална закрила и включване чрез социални услуги между Столичната община и неправителствения сектор през 2017 г. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова определи решението за подобно сътрудничество като управленска иновация и заяви личния си ангажимент към подобряването на работата в социалната сфера в бъдеще.

Във форума участваха и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, и заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания на Столична община Албена Атанасова, представители на неправителствения сектор, потребители и др. Модератор беше социалният антрополог Харалан Александров.

Столична община е най-големият доставчик на социални услуги с 90 социални услуги, от които 86 са държавно делегирани дейности и които обслужват около 3800 потребители. През последните години Общината все по-успешно развива модела на публично-частно партньорство при предоставянето на тези услуги. Според министъра на труда и социалната политика следването на този успешен модел от общините ще доведе до повишаване качеството на социалните услуги, иновации в сектора и повишаване на удовлетвореността на потребителите.

Източник: Столична община, 22.08.2019 г.; МТСП, 22.08.2019 г.