Форумът, посветен на икономическата активност на общините, постави акцент върху  възможностите на местните власти за привличане на инвеститори чрез развитие на индустриална инфраструктура и източници за финансирането й. Затова бе важно участието на ръководствата на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, Фонд за устойчиви градове, Фонда за градско развитие за Северна България, НК „Индустриални зони“, „Клъстер Тракия икономическа зона“,  София Тех Парк, АСПА Консорциум.

Обсъжданията се фокусираха върху възможностите общините да станат равностойни партньори на бизнеса, възможностите за държавна подкрепа за развитие на индустриалния сектор в регионите, начините за привличане на високотехнологични производства и световно утвърдени индустриални производители. Представен бе и моделът на Икономическа зона „Тракия“ за интегриран подход за насърчаване на икономическата активност в индустриалния и аграрния сектор.

Темата предизвика голям интерес и много кметове споделиха своя опит в привличане на чужди инвеститори. Бизнесът и местната власт формулираха трите главни условия, които правят една община атрактивна за инвестиране – подходящ терен, техническа инфраструктура и работна ръка. Те обърнаха внимание и на значението на подходящ маркетинг и презентиране на местните условия.

Голямата тема за работната ръка засяга демографските проблеми и качеството на обазованието. И по нея бизнесът и местната власт вече си партнират.

В съвместния форум с Национална асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС) бяха разгледани  открити въпроси по промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК) и ангажименти на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Важна бе и темата за предстоящите общи задачи в последната година от мандата на местните власти 2015 – 2019 г. Освен мандатната програма до 2019 г. и общинския план за развитие до 2020 г., местните власти трябва да финализират изпълнението на други стратегии и програми на местно ниво, да обърнат специално внимание на оценката и отчитането на етапните цели по европейските проекти.

Форумът, посветен на актуални въпроси в работата на секретарите на общини, традиционно бе организиран с Националната асоциация на секретарите (НАСОРБ). И тази година дискусиите имаха за цел да погледнат „отвътре“ състоянието на администрациите и възможностите за модерно управление на човешките ресурси в общините. И отново основна тема бе справедливото заплащане на служителите в общинските администрации с възможностите на ограничените ресурси.

Обсъдени бяха сериозните ангажименти на общините в предстоящото преброяване, особено предварителните обходи, за които се изискват хора, които да работят с разработваната  специална програма и да са оборудвани със смарт устройство. Представителите на Националния статистически институт и Централната избирателна комисия коментираха конкретни въпроси с общинските секретари като използването на ГИС технологиите в помощ на преброителите и ортофотокартите.

НСОРБ представи своя проект за създаване на модели за оптимални административни структури на общините, които са предпоставка за модерно управление и обезпечаване с кадри. На база на 13 критерия, Сдружението раздели общините на седем групи. Предстои изготвяне на примерни модели за оптимизиране на административна им структура по групи и органиграми за тях.

Важно бе и обсъждането на предстоящите отговорни задачи пред секретарите през 2019 година – преброяване на населението и изборите – европейски и местни.

На форума бяха представени и  добри практики на удостоените с Европейския етикет за добро управление на местно ниво общини: Димитровград, Добрич и Троян.

Четвъртият форум през първия ден бе посветен на интелигентната трансформация на общините и отново се проведе с нашия дългогодишен партньор ICT Media.

Достоен завършек на деня бе официалното откриване на Общинско ЕКСПО 2018, коктейла на изложителите с участието на рок група БТР. Тази година изложителите са над 40, вкл. 8 общини.

Източник: Национално сдружение на общините в Република България, 01.10.2018