На 14 декември 2020 г. бяха наградени призьорите в конкурса за „Годишна национална награда за социални иновации“, връчвана от МТСП. Конкурсът е ежегоден, учреден е през 2015 г и има за цел да поощрява организации, които оперират в социалната и солидарна икономика.

В конкурса през 2020 г. се включиха 22 организации от страната. Те се състезаваха в три категории. Жури от седем души, по един представител на МТСП, АХУ, КНСБ, УНСС, НАСО, НФРИ и ССИ, дадоха своята персонална оценка за всяка една от номинациите в конкурса. Резултатите от гласуването показват оспорвана конкуренция между силни кандидатури, с минимални разлики между отличените във всяка една от категориите на конкурса.

В категория „Социални иновации свързани със социално включване“ наградите се разпределиха по следния начин:

  1. ГИП София ЕООД – програма за подкрепена заетост, която да обхваща целият спектър от интервенции, необходими на човек с хронично психично разстройство да се включи в общият пазар на труда.
  2. Общинско социално предприятие за хора с увреждания Пловдив – ателие по стъклодухане, за ръчно изработване и декориране на стъклени украшения, в което работят хора с увреждания.
  3. Социално предприятие Социал травел ЕООД – предоставяне на специализирани туристически услуги за хора с двигателни увреждания.

В категория „Социални иновации свързани със социално включване“ наградите са следните:

  1. БГ АСИСТ ООД – заетост на незрящи хора, които познават нуждите на клиентите си, също незрящи хора.
  2. Ейч Ай Ти Ел ЕООД – услуги, насочени към сегмента на ниско и средно квалифицирани хора, бежанци от военни конфликти, които срещат трудности в достъпа до пазара на труда в България.
  3. Велдия Дизайн ЕООД – дейност за хора с увреждания в областта на техническите услуги и по-конкретно конструиране на облекло посредством компютърна КАД система.

В категория „Социални иновации свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ наградените организации са:

  1. Централен Кооперативен Съюз – мобилни търговски обекти за доставка на основни стоки от първа необходимост и мобилни медицински услуги.
  2. Фондация Карин дом – разработени и внедрени иновативни семейно-ориентирани практики в условия на пандемия.
  3. Айс Оупън ЕООД – служители с увреждания и от други уязвими групи са включени в цялостния работен процес на шоколадова къща „Станимира“.

Източник: МТСП