Чрез виртуалната брайлова клавиатура хората със слабо зрение или пълна слепота ще могат да използват своите телефони без допълнителен хардуер.

За да отговори на нуждите на около 2,2 милиарда души с нарушено зрение (по данни на Световната здравна организация), преди време Google пусна BrailleBack – услуга за достъпност за Android, която помага на потребителите да използват брайлови устройства, но тя не предлага опция за писане на екрана.

С новите разработки се търсят варианти опцията да се използва навсякъде, където се налага на потребителите да пишат, в т. ч. социални медии, текстови съобщения и имейл приложения.

Сред основните цели е да се направи и всеобхватна информацията в световен мащаб, което ще допринесе за разширяване на брайловата грамотност сред незрящите хора.

Наличнии са и други подобни функции, като Live Relay, която е предназначена да подпомага глухите потребители, или Project Diva, която има за цел да даде на хората с различни увреждания известна независимост и автономия чрез Google Assistant.

Повече може да научите ТУК.

Източник: smartnews.bg, 04.05.2020 г.