ДАЗД стартира информационна кампания за НТЛД в училищата

Информационни срещи за представяне на Националната телефонна линия за деца 116 111 и интернет сайта за сигнали за сексуална експлоатация www.stopech.sacp.government.bg организира Държавната агенция за закрила на детето в столични училища. Първата от тях бе с петокласниците от 96-то СОУ „Л. Н. Толстой”, с които експерти от агенцията разговаряха за възможностите за споделяне на проблеми и за подаване на сигнали за насилие.

104 535 обаждания са получени на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 2013 г. , те са с 5 % /5 000 обаждания/ повече от предходната 2012 г. Най-много са позвъняванията между 11 и 13 часа и между 16 и 18 часа, най-натоварена е тя през месеците януари, април, май, юни и октомври.

20 358 са осъществените консултации през миналата година, 72 % от тях са с деца, предимно тийнейджъри, които търсят своето място в света на връзките, изживяват първите си влюбвания и раздели и се изправят пред много въпроси и предизвикателства. Притеснението да разкриеш себе си и чувствата си, страхът от отхвърляне, болката и разочарованието при раздяла са трудни емоции за всяка възраст, затова анонимността и съветите от специалисти правят телефон 116 111 желан от тийнейджърите събеседник. Те имат възможност да споделят това, което ги плаши, и да обсъдят възможните решения, без да се чувстват притиснати от мнението и гледната точка на възрастния. С подкрепата на консултантите децата са водещи и активни в овладяването на тези емоции. Приемането на различните чувства и мисли без осъждане или омаловажаване са важни за тийнейджърите, като в същото време ги учи на умението да споделят и да се доверяват.

800 от проведените консултации са свързани с насилие над деца. Въпреки че са едва 4 % от всички осъществени разговори, те се отличават със своята сериозност и комплексност. Най-често на линията постъпва информация за физическо насилие, след това – за пренебрегване и за психически тормоз. Преобладават случаите на насилие в семейството и родителите продължават да бъдат сочени като най-честите извършители. В 57 консултации е станало ясно, че деца са свидетели на домашно насилие.

Нараства броят на сигналите за деца в риск, които Националната линия за деца е предала на органите по закрила /МВР и отделите за закрила на детето/ – през 2013 г. са приети 408 сигнала при 279 за 2012 г. – увеличението е с 47 %.

Почти всички сигнали са свързани с поне две форми на риск за дете, в много случаи и повече – най-често сигналите са за физическо и психическо насилие, физическо насилие и неглижиране или неглижиране и риск от изоставяне и отпадане от образователната система. В някои от тези обаждания оказването на подкрепа изисква създаването на доверителна връзка поради силен страх в детето да сподели лични данни, да излезе от анонимност. Момчетата и момичетата, попаднали в ситуация на продължаващ тормоз, особено в семейна среда или в училище, се обаждат многократно и водят по-продължителни разговори с консултантите.

Броят на обажданията и консултациите с деца показва и един сериозен проблем в българските училища – липсата на училищни психолози. Именно тези специалисти могат да окажат необходимата подкрепа непосредствено и бързо, защото момчетата и момичетата нямат достъп до друг специалист или трябва да получат съгласие от родителите си, за да посещават външен специалист.

Националната линия за деца 116 111 e телефон за децата, техните родители и близки, както и за всеки, който търси информация и помощ по въпроси, свързани с деца. Линията е денонощна, без почивен ден. Достъпна е от територията на цялата страна. Разговорите с консултантите са напълно безплатни за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории