Новата година вече е в разгара си и EASPD възобнови някои от най-важните инициативи за следващите няколко месеца. Предстои провеждане на дебати с представители на държавите – членки на ЕС, по много от програмите за финансиране на следващия бюджет на ЕС. Дискусиите ще бъдат от решаващо значение за определяне на обхвата и структурата на средствата по въпроси като дългосрочните грижи, индивидуализираната подкрепа и подкрепата по места, както и инвестиции в адекватни и достъпни системи за подкрепа.
EASPD ще стимулира дискусиите, като организира все повече своевременни дебати относно текущите тенденции, които не могат да бъдат пренебрегнати в програмите за социалните политики. Темите за възрастните хора с увреждания, достъпа до правосъдие и социалната възвращаемост на инвестициите на системите за подкрепа ще бъдат разгледани в различни събития, които ще се проведат през следващите седмици.
Моделите на финансиране в Европа и дискутирането на силните и слабите страни в развитието на качествени услуги за подкрепа ще са фокус на международната конференция на EASPD „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“, която ще се проведе на 16 и 17 май 2019 г. в гр. Букурещ, Румъния.

Регистрацията за събитието вече е отворена и достъпна тук.

Сабрина Ферайна,
Ръководител „Политики“ на EASPD

Източник: EASPD.EU, февруари 2019 г.