Готови са апартаментите за социално слабите жители на Девня

На пресконференция на 24 юни в Областния информационен център във Варна кметът на Община Девня Атанас Кузев съобщи, че апартаментите за социално слабите жители на общината, в ремонтирания блок, са обзаведени и очакват своите наематели.

Община Девня успешно изпълнява проект „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Девня“. Той се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, Национално съфинансиране и допълнителен собствен принос на община Девня. Общата стойност на проекта възлиза на 1 406 112,76 лв., а срокът му на изпълнение е 20 месеца.
Предмет на проекта е чрез извършване на ремонт и реконструкция на общинска сграда, да се осигурят 33 жилища с различна площ и функционалност, за настаняване под наем на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение, живеещи на територията на Община Девня.

Представителите на целевите групи са: Лица и семейства, които обитават пренаселено жилище, Обитават жилище, което не е електрифицирано или нямат достъп до вода и канализация, Родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, Хора в риск от бедност и социално изключване.
Критериите за подбор на лицата за настаняване ще бъдат обвързани и с това представителите на целевата група да отговарят и на допълнителни критерии, включващи: мотивация, нагласа и потенциал за развитие и участие в проекта.

Приоритет при настаняване в жилища под наем ще бъде даден на семейства с деца с увреждания, живеещи в лоши битови условия, с ниски доходи.

Реконструираните и оборудвани социални жилища ще дадат възможност за осигуряване на основни битови условия на приблизително 165 души.

Проектът е интегриран модел за разрешаване проблемите на хора в неравностойно положение и изпълнението му е обвързано с проект „Интегриран живот в общността за деца и лица в неравностойно положение от Община Девня“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. „ИНТЕГРА“.

На 04.05.2014 г. Община Девня приключи строително монтажните дейности, обзавеждането и оборудването на 33 апартаменти – предмет на проекта.

 

Източник: http://news.varna24.bg/

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории