Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство

На 27.01.2014 г. в Тракийския университет – Стара Загора се проведе регионален информационен семинар по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”. Събитието бе открито от заместник-министъра на образованието и науката Иван Кръстев. На срещата освен възможностите, предоставяни от програма BG 09, бяха обсъдени и въпроси, свързани с осъществяването на реална връзка между средното и висшето образование.

В обръщението си към участниците в семинара – представители на висши училища и научни организации от Стара Загора, Пловдив, Плевен и близките региони, заместник-министър Кръстев подчерта, че усилията на МОН като Програмен оператор за програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП”, заедно с трите си програмни партньора от страните-донори – Норвежки център за международно сътрудничество в образованието, Исландски център за изследвания и Националната агенция за международно образование на Лихтенщайн имат за цел чрез програма BG09 да допринесат за изпълнението на основните цели на Финансовия механизъм на ЕИП, чрез предоставяне на финансова подкрепа – безвъзмездна помощ в размер общо на 1 764 705 евро, от които 1 500 000 евро се предоставят от страните-донори и национално съфинансиране от 264 705 евро. За целта ще се изпълняват следните три мерки: Подготвителни визити, Проекти за мобилност във висшето образование и науката и Проекти за междуинституционално сътрудничество.

Заместник-министър Кръстев изтъкна, че с новата програма се отделя специално внимание на развитието на двустранните отношения със страните-донори и изрази благодарност към Посолството на Кралство Норвегия в София като водеща държава-донор и към Националното координационно звено по Финансовия механизъм – дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерския съвет за дългогодишното, успешно и ползотворно сътрудничество.

В заключение заместник-министър Кръстев информира, че възможностите за стимулиране на трансграничната мобилност и на сътрудничеството с други страни няма да се ограничат само с програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“. С Решение на Министерския съвет от 16.01.2014 г. министърът на образованието и науката е определен за национален компетентен орган за управление на новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. По новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ също са предвидени финансови средства за осъществяване на трансгранична мобилност във висшето образование и науката.

 

Източник: МОН

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории