Хасан Адемов: Без реформа не можем да гарантираме пенсиите

ademov1– Г-н Адемов, много ли компромиси направихте с коалиционния партньор БСП през тази година?

– В програмата на правителството влизат голяма част от предизборните ангажименти на партиите, които го подкрепиха. Бяхме наясно със завишените социални очаквания след трудните 4 години. Задачата беше да гарантираме повече социална справедливост. В този смисъл мога да говоря за пропуснати възможности като обещаното, но нереализирано двойно увеличение на средствата за заетост, липсата на време да приемем реформа на пенсионната система. Препоръките на ЕК са съвсем ясни и България трябва да регистрира напредък, а не забавяне и отстъпление. Трябва да избираме между пари за заетост и квалификация или ранно пенсиониране. Много внимателно трябва да се обсъждат предизборните ангажименти, за да не предизвикат впоследствие противоречия и колебания. Стремежът ни е бил да отстояваме възможната социална политика, само че тя невинаги отговаря на очакванията.

– Ще оставите ли готов модел за реформа на пенсионната система на следващото правителство?

– В министерството с експерти и с пенсионните фондове изработихме модел за решаване на проблема с ранното пенсиониране на категорийните работници. От 1 януари 2015 г. професионалните фондове трябва да поемат ранното пенсиониране. Идеята е да започнат да изплащат срочни пенсии. Трябва да се регламентира и ролята на НОИ за хората със стаж преди 2000 г., както и за тези със стаж преди и след 2000 г. Този модел и другите необходими промени може да бъдат приети от следващия парламент. Този може само да отложи действието на параграф 4, ако има подкрепа. Това ще успокои хората, че правата им ще са гарантирани и през 2015 г. Непопулярните мерки, каквито са безспорно предложенията, изискват както експертно съгласие, така и парламентарна подкрепа. Много бих искал 42-ото НС да финализира тази тема, защото промените са част от бюджетната процедура за 2015 г. Но това е реформа с дълъг хоризонт и дълбоко се съмнявам в тази крайно напрегната предизборна ситуация да се случи. Предлага се готов продукт, право на следващите управляващи е да приемат или не този модел, който обвързва нарастването на възрастта и стажа с продължителността на живота, както препоръчва ЕК. Важно е на 1 януари 2015 г. да сме готови с дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система.

– Не се ли забавихте прекалено много с реформата заради политически дивиденти на евроизборите?

– Трудно се извличат политически дивиденти от забавяне или форсиране на непопулярни мерки. Европейските избори са част от историята. Желанието ни беше да освободим и без това напрегнатата предизборна ситуация от високоволтовото напрежение на много болезнения проблем, наречен пенсионна реформа.

– От БСП ли настояваха предизборно да се раздават великденски бонуси на пенсионерите?

– Правителството и подкрепящите партии бяха инициатори на идеите за коледни и великденски бонуси с идея да станат традиционни. Има политици, които оценяват това като популизъм, но всички ние сме длъжници на пенсионерите. Нека не забравяме и популярното твърдение: “И ние бяхме като вас, и вие ще станете като нас!”

– НОИ отчита бум на новите пенсионери, като мотивите на хората са политическата несигурност и едногодишната ваканция. Ще оцелее ли системата след този натиск?

– Това нарастване на новоотпуснатите пенсии след замразяването на възрастта за 2014 г. е предвидено в бюджета на държавното обществено осигуряване. През първата половина на 2014 г. пенсии за стаж и възраст са отпуснати на 24 962 души, което спрямо същия период на 2013 г. е повече със 7248 души, или 40,9%. Очаква се като резултат от замразената пенсионна възраст да се пенсионират 15 000 души до края на т.г. Нека да е ясно, че при тази демографска картина увеличението на възрастта и стажа е безалтернативно, въпросът е как и откога това трябва да се случи. Длъжни сме да предложим календар за развитие на реформата, който да включва и изравняване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените в дългосрочен план.

– Каква е прогнозата ви за пенсиите от професионалните фондове, които ще започнат да се плащат от 1 януари 2015 г.? Ще се наложи ли национализация?

– Национализацията на втория стълб означава зачертаване на сегашната система и задължително създаване на чисто нов осигурителен модел. В тези условия на остра политическа конфронтация, когато мандатното мислене доминира, трудно би могло да се мисли за такова радикално действие. Изискват се кураж, обществена подкрепа и готовност да платиш висока политическа цена. Задължителното осигуряване в професионални пенсионни фондове за хората, работещи при вредни и тежки условия, бе въведено през 2000 г., за да могат да получат пенсия, която да замества тази от НОИ до навършване на нормалната пенсионна възраст. Това не е допълнителна пенсия. Тя е срочна и се спира, след като се получи право на пенсия от НОИ. Заради липсата на достатъчно средства по индивидуалните партиди изплащането на пенсии от професионалните фондове беше отлагано първо до края на 2009 г., след това до края на 2010 г. и последно до края на 2014 г.

Сега има внесен законопроект за ново отлагане. През цялото това време пенсиите за ранно пенсиониране се изплащат от НОИ, към който се прехвърлят средствата от партидата в професионалния фонд към момента на отпускане на пенсията. Обмисляме варианти за изплащане на тези срочни пенсии. Те са различни според това дали човекът има категориен стаж само преди 2000 г., само след 2000 г., или е и преди, и след. Идеята е ППФ и НОИ да изплащат ранните пенсии според приноса на осигурените лица на база внесени работодателски вноски. Но за да се случи това, е необходима подкрепа от социалните партньори и следващото НС.

– Искахте да реформирате и инвалидните помощи и пенсии, както и социалното подпомагане. Какви са разходите по тези пера и как би могло да бъдат намалени?

– Общественото осигуряване функционира на принципа, че приходите от вноски трябва да покриват разходите за пенсии. В момента приходите покриват около половината от пенсиите, останалото е от държавния бюджет. Без финансова стабилизация, която да увеличи приходите и ограничи разходите, не може да се гарантира запазването на доходите нито на сегашните, нито на бъдещите пенсионери. Затова значителните разходи за пенсии за инвалидност са много важен въпрос. През 2013 г. тези разходи са 1, 6 млрд. лв., а пенсионерите с пенсии за инвалидност са 512 014. Въпросът беше обсъждан в Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система. Тръгнахме от концепцията за оптимизиране на медицинската експертиза, изготвена през 2012 г. Тя предвижда създаване на единна информационна система, която работи от т.г., приемане на единни стандарти за освидетелстване и пр.

Ние сме член на ЕС и законите ни трябва да са съобразени с препоръките на ЕС. Няколко години подред те изискват да въведем по-строги критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсии за инвалидност, за да се ограничат злоупотребите. Заради това засилихме контрола от страна на НОИ по издадените експертни решения и вече наблюдаваме положителни резултати. Още с встъпването си в длъжност заявих, че системата за социално подпомагане трябва да се реформира. Тя

не трябва да стимулира хората, които са неграмотни и нямат трудови навици. Пари трябва да се дават срещу ограмотяване и срещу придобиване на квалификация за работа.

Октомври миналата година поставих на обществено обсъждане идеята за социално подпомагане чрез предоставянето на услуги или ваучерна програма заедно със социалните партньори както е в Белгия. Това щеше да бъде първата и много важна стъпка за оптимизиране на средствата за социално подпомагане, които през 2014 г. са в размер на 36, 6% от бюджета. Държавата отделя огромен ресурс за тази политика, но хората продължават да бъдат неудовлетворени в пълна степен

За съжаление, мандатът на това правителство не беше достатъчен за реформи в системата на социалното подпомагане, но те са наложителни и въпросът ще стои и пред следващия министър.

– Това правителство обеща работа на 250 хил. души. Нивата на безработицата обаче падат съвсем бавно. Защо?

– Министерството на труда и социалната политика има подкрепяща роля в създаването на работни места. Чрез субсидираната заетост се осигурява работа на безработни в неравностойно положение. Трябва да отбележа, че създаването на 250 хил. работни места е цел до края на мандата. Независимо от това през първите пет месеца на 2014 г. в бюрата по труда от първичния пазар (извън мерки и програми) са заявени около 76 800 места, с почти 11 000 места повече от същия период на 2013 г. За същия период общо по мерки, програми и в реалната икономика на работа са постъпили около 111 400 безработни. По данни на НСИ безработицата намалява през 2014 г. спрямо 2013 г. Заетите нарастват с близо 27 хил., а безработните намаляват с 23,4 хил. Подобни положителни тенденции през неактивния сезон, какъвто е периодът януари – март, не са отчитани от 2008 г. Пазарът на труда реагира със закъснение на икономическата ситуация и безработицата намалява бавно и плавно. За увеличаване на заетостта е необходим и устойчив бизнес климат.

– Ще се отвори ли дупка в мерките за субсидиране на пазара на труда? Парите от бюджета са малко, а еврофондовете се бавят заради забавеното споразумение за партньорство?

– Тази година е преходна от гледна точка на финансирането, не само на активната политика на пазара на труда. ЕК все още не е одобрила новата оперативна програма, но към момента продължава изпълнението на схеми от предната и все още разполагаме с европейски средства. Освен това бе одобрено предварителното изпълнение на новата оперативна програма, което ще започне със схема за наемане на младежи за стажанти. На този етап се финансира с 20 млн. лв. национални средства. Забавянето на еврофондовете по новия програмен период все още не поставя в голям риск изпълнението на политиката на пазара на труда.

Не е коректно да се говори и за “дупка” в държавния бюджет за финансиране на програмите и мерките за заетост. Наистина 73 млн. лв., предвидени по националния план за 2014 г., не са достатъчни за справяне с безработицата, но тези средства не се изразходват в рамките на месец-два, а са предвидени за разплащане през цялата година. Това на практика означава, че всеки с договор за субсидирана заетост ще получава заплата от държавата през целия период, за който е нает.

При неотложни ситуации или за справяне с наболял проблем ние правим всичко по силите си да осигурим допълнителен ресурс. През април правителството одобри допълнителни 7,2 млн. лв. за допълнителни 10 000 работни места при четиричасова заетост за период от 3 месеца. Много от работните места бяха разкрити в дейности за преодоляване на последиците от наводненията във Видинска област, за разчистване на речни корита и пр. На 2 юли правителството одобри финансиране за 3433 лични асистенти.

– Не се ли чувствате употребен и изхабен заради едногодишното си участие точно в това правителство?

– Когато поех този пост, знаех много добре с какво се захващам. Знаех,че няма нищо по-трудно от това да си социален министър в най-бедната европейска държава. Преди една година бях по-скоро песимист. За мен песимистът винаги е бил много добре информиран оптимист. Сега съм по-скоро реалист, без излишни илюзии. Мисля,че е много трудно да бъда употребен, защото винаги съм се придържал към професионалните стандарти, ясно и разбираемо съм защитавал включително и непопулярни мерки.

– Оставате ли в политиката?

– Натрупах сериозен политически опит и експертен потенциал заедно с колегите от ДПС. Ако има потребност от моя професионализъм, готов съм да помогна.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории