Хасан Адемов: Всичко, което направихме в социалната политика на правителството, беше в служба на българските граждани

ademov2Всичко, което направихме в социалната политика на правителството, беше в служба на българските граждани, отчете министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на участие в програма „Хоризонт“ на БНР.

Той очерта дейността на министерството през последната година. С реализираните мерки в социалната сфера кабинетът подкрепи хората в нужда, като изпълни пакет от стабилизационни мерки за подпомагане на най – уязвимите групи от населението. Вдигнаха се обезщетенията за отглеждане на деца от 1 до 2 години на 340 лв. Еднократните помощи за първолаците се увеличиха от 150 на 250 лв. Разшири се достъпа до енергийно подпомагане и в резултат на предприетите мерки 270 хиляди лица и семейства имаха възможност за енергийно подпомагане.

Действително, при встъпването ми в длъжност, заварих отчетени разходи по ОП „Развитие на човешките ресурси“ пред Европейската комисия, които бяха 31 % от общия бюджет на програмата, каза министър Адемов. В резултат на предприетите мерки увеличихме двойно размера на верифицираните и сертифицираните средства. Мога да заявя, че няма опасност от загуба на европейски средства. Очаква се пълно усвояване на финансовите ресурси по ОПРЧР 2007-2013 г. В момента всички възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси” са в изпълнение и се наблюдава изключително бързо усвояване на средствата. „Предизвикателствата през новия програмен период на ОП РЧР са свързани с увеличаване на заетостта на продължително безработните и хората в предпенсионна възраст, намаляване на бедността и осигуряване на възможности за заетост и квалификация на младите хора“, допълни министърът. В ОП РЧР 2014-2020 за заетост и обучение на младежите са договорени близо два милиарда и 300 милиона лева, уточни министърът, което е с близо 700 млн. лв. повече от ОП РЧР 2007-2013.

„Социалната политика, която правим, не води до увеличаване на дефицита в осигурителната система“, подчерта министър Адемов. Той поясни, че приходите в държавното обществено осигуряване се доближават до планираните, а разходите са с 20 млн. лева по-малко.

Министър Адемов съобщи, че в министерството в сътрудничество със социалните партньори, експерти и с пенсионните фондове е изработен модел за решаване на проблема с ранното пенсиониране на категорийните работници. Този модел и другите необходими промени може да бъдат приети от следващия парламент. Настоящият парламент може само да отложи действието на параграф 4 от Кодекса за социално осигуряване, ако има подкрепа. Това ще успокои хората, че правата им ще са гарантирани и през следващата година. „Трябва цялостен подход, с който да се регламентира начинът на плащане на пенсии на категорийните работници от осигурителните дружества и НОИ, така че да се намали натискът върху публичните финанси“, подчерта министър Адемов.

„Размерът на минималната работна заплата трябва да се определя от автоматичен механизъм“, посочи министърът. Този модел трябва да отчита инфлацията, увеличението на средната работна заплата за страната и други пазарни показатели. „По този начин ще се избегне рискът от съкращаване на работни места от една страна, а от друга хората, получаващи минимална работна заплата, които са 286 хиляди, ще разполагат със средства за достоен живот”, поясни министър Адемов.

По – късно през деня от трибуната на Народното събрание министър Хасан Адемов съобщи, че над 113 000 безработни лица са започнали работа на първичния пазар на труда и над 23 000 безработни са включени в програми и мерки за заетост. С одобрените от правителството допълнителни разходи по бюджета на МТСП в размер на 3 милиона лева е гарантирана заетостта на назначените лични асистенти по Национална програма „Асистенти на хората с увреждания“ до края на 2014 година. Също така до края на настоящата година по проект „Подкрепа за достоен живот“ е удължен срокът за ползване на социалната услуга „Личен асистент“. Към 30 юни 2014 година назначените по проекта лични асистенти са 12 834, които обслужват 13 676 лица с трайни увреждания. Министър Адемов припомни, че Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри предварително изпълнение на новата Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2014 – 2020 г. чрез операция „Младежка заетост”, която е на стойност 35 млн. лв. и е насочена към включването в заетост на 8 000 младежи, като за настоящата година са осигурени 20 млн.лв.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории