Два центъра за деца с увреждания в Хасково

Два центъра за настаняване от семеен тип ще заработят на улиците „Съгласие“ и „Единство“ в Хасково, съобщиха на пресконференция на 21 януари ръководителите на проекта. Те са пригодени за деца в неравностойно положение. Целите са създаване на условия за социално включване и равен достъп на деца и младежи с увреждания, както и да се задоволят основните потребности на децата. Всички строително-монтажни работи по сградите са изпълнени. Стартът на дейността на центровете и настаняването на децата ще стане по друг проект.

В сградите има всички необходими условия за деца с увреждания. Всяко дете ще има собствена стая. Има асансьори, подемници и т.н. Капацитетът на двата центъра е общо 28 деца. Те ще бъдат от домове за деца с увреждания, с умствена изостаналост, също и от Дома за медико-социални грижи в Хасково. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013″ и е на стойност 1 507 169 лв. Отделно от това Общината е добавила над 70 000 лв. за довършване на центровете.

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории