Кампания „Здравословни работни места 2014-2015”

Стресът е втората най-честа причина за свързани с работата здравословни проблеми в Европа. Заедно с други психосоциални рискове, стресът е смятан за причина за пропускане на повече от половината от всички пропуснати работни дни. Също така лошата психосоциална обстановка може да има значителни негативни ефекти върху здравето на служителите.

Основната цел на кампанията „Здравословни работни места 2014-2015” е да се промотира управлението на стреса, свързан с работата, и психосоциалните рискове и по този начин да се предотвратят значителните им негативни ефекти върху служителите, работодателите и правителствата. Ефективното справяне с тези рискове създава работна среда, в която служителите са по-здрави, културата на работното място е по-позитивна и по този начин производителността се повишава.

Кампанията предоставя подкрепа и насоки за служители и работодатели за справяне със стреса, свързан с работа, и промотира използването на практически и лесни за употреба инструменти за улесняване на процеса.

Кампания „Здравословни работни места 2014-2015” стартира на 7 април 2014г и е европейска кампания, координирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Кампаниите „Здравословни работни места” са най-масовите кампании от този тип и са значителни мотиватори за промяна и подобрение на безопасността и здравето на работното място.

Кампания „Здравословни работни места” кани всички организации и индивиди на местно, национално и европейско равнище да вземат участие в кампанията. Повече информация за това можете да намерите тук.

 

Източник: csr.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории