56 души с увреждания започнаха работа в различни социални услуги на Община Велико Търново. Заетостта на хората с увреждания е осигурена по две схеми на ОПРЧР и техен работодател е Община Велико Търново.

Източник: БНР, 30.11.2019 г.