Хора в неравностойно положение от община Лясковец ще получават почасови грижи и през следващата година, съобщи на пресконференция във Велико Търново д-р Ивелина Гецова, кмет на общината.

Тя уточни, че в края на тази година приключва двегодишният проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване“. По него Общината като бенефициент е получила 500 хиляди лева безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По проекта за 90 възрастни хора с увреждания и в неравностойно положение са осигурявани грижи от 46 домашни помощници, лични и социални асистенти.

Нуждаещите се хора са получавали медицински съвети и психологическо консултиране от специалисти, включени в екипа за реализацията на проекта, посочи неговият ръководител Ваня Табакова.

С част от средствата е била ремонтирана и сградата на службата „Социален патронаж“.
След приключването на проекта на 16 декември, помощниците и асистентите, заявили желание да извършват дейностите и през 2018 година ще получат възможност да подпишат нови договори, а финансирането за социалната услуга ще бъде осигурено от държавния бюджет, отбеляза Ивелина Гецова.

източник: Труд/ 5.12.2017 г.