Всяка трета къща у нас – празна

Близо 30% от общия жилищен фонд в България не се стопанисва, съобщи Минчо Бенов, представител на новосформираната Коалиция за подобряване на жилищните условия в България. По думите му един от проблемите е, че техният дял непрекъснато нараства, защото собствениците не могат да бъдат задължавани по никакъв начин да ги поддържат. В България много хора продължават да живеят в условия, неприемливи за стандартите в Европейския съюз (ЕС), информират още от организацията. Особено тежка е ситуацията в селските райони, които са 81% от територията на България и се обитават от 42 на сто от българите. Заради масовата бедност хората живеят в неподходящи за това къщи.
Сред най-често срещаните дефекти са течащ покрив, наличие на влага или лоша изолация на врати и прозорци, липса на баня или вътрешна тоалетна, недостатъчна осветеност. По данните на организацията повече от 18% от населението има сериозни проблеми с основното си жилище, в 15,6% няма баня, а 26,2% са без вътрешна тоалетна. Това е 3 пъти повече от средното за 27 страни – членки за ЕС.

Въпреки неприемливите условия на живот на голяма част от хората местните и национални политики за подкрепа подобряването жилищните условия на уязвими групи в България не са добре развити.

Сред проблемите в тази сфера са наличието на бедни собственици, които нямат финансовата възможност да поддържат по необходимия начин жилищата си. Друг пропуск е липсата на жилищно-спестовна система за кредитно субсидиране. А делът на обществения сектор вече е под 3 на сто от общия жилищен фонд.

Според представителите на Коалицията затрудненията в жилищната област са свързани и с това, че общата законова рамка е лишила местните власти от възможността да правят жилищна политика. Организацията планира да работи и по проблемите, свързани с жилищните въпроси на уязвимите общности, като в случая става дума не само за роми, а и за семейства на хора с увреждания, възрастни хора, които не могат да се грижат достатъчно добре за домовете си. Част от задачите е и промяна на национално и на местно ниво на политиката на държавата по отношение на жилищните условия.

 

Източник: Plovdiv24.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории