895 млн. евро по ОП „РЧП” 2014-2020

Средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 са близо 895 млн. евро европейско съфинансиране. Това съобщи на 3 април 2014г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на заседание на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание. Той поясни, че в тях са включени и целевите средства от бюджета на Европейския съюз в размер на малко над 55 млн. евро за Инициативата за младежка заетост.

Министър Адемов представи трите основни области, към които ще бъде насочена ОП РЧР през следващия програмен период: по-висока и по-качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и модернизиране на публичните политики. Приоритет в мерките по заетост ще бъдат младежите и лицата между 34-50 г., които са безработни и неактивни. В борбата с бедността и социалното изключване фокусът е поставен върху хората с увреждания и подобряване на качеството на живот на децата. Целите по третата приоритетна област са свързани с модернизирането на публичните политики в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, недискриминацията и равните възможности.

„Договорени са 99.8% от средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013”, отчете министър Адемов. Той допълни, че до момента по ОП РЧР 2007-2013 са изплатени средства в размер на 1 588 млн. лв. или 66,9% от бюджета на програмата. Само за периода 1 януари – 21 март 2014 г. са изплатени 146,5 млн. лв.

„ОП РЧР остава един от най-важните инструменти за подкрепа на политиките в сферата на човешките ресурси, като в края на изминалата година броят на лицата, включени в проекти за целия период на изпълнение на ОП РЧР 2007-2013, достигна 1 870 000”, посочи министър Адемов. Той поясни, че към края на 2013 г. по оси на ОП РЧР е била осигурена заетост на почти 100 000 души, а лицата, включени в обучения по придобиване/повишаване на професионалната квалификация и придобиване на ключови компетенции, надхвърлят 400 000.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории