Г-н Христо Христов е експерт в направление „Проекти и бизнес развитие“ в онлайн платформа JAMBA. Той и екипът му активно участваха в последното издание на Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“. Разговаряме по темите за  професионалната реализация на хората с различни възможности, осигуряването на среда за предварителна подготовка и адаптирането на бизнеса към нуждите на тези хора:

Г-н Христов, по какъв начин помагате на хора с увреждане да намерят своето работно място?

За среща с бъдещия работодател правим подготовка за самото представяне по време на интервю, а на бизнеса предлагаме обучени и лоялни хора, които са готови да станат пълоценна част от работните екипи. Предлагаме услуги за специализиран подбор чрез проекти и постоянна ангажираност, както и теоретични и практически обучения, свързани с включване на тези хора на пазара на труда. Имаме обучителен модул, който е с жестов превод в реално време. Използваме и предоставяме за достъп разнообразни софтуерни приложения, така че да бъде достъпно съдържанието за всички наши кандидати. В първата кампания на JAMBA, реализирана през 2019 г., взеха участие популярни и разпознаваеми личности, както и хора с различи възможности, защото вярваме, че трябва да се даде шанс за реализация на всеки един от тях. Следващата ни кампания през 2020 година постави въпроса за нарастващата нужда от срещи и комуникации, особено в условията на пандемия, когато бариерите са още по-големи. Третата ни капания, реализирана през 2021 г., беше адресирана към дамите с различни възможности. Дейностите по нея реализирахме в партньорство с Българския фонд на жените. Разказахме историите на шест дами, които са професионалисти в различни области, за да покажем, че хората с различни възможности могат много, стига да повярваме в тях

Разкажете повече за идеята за създаването на платформата?

Нужни са иновации за намирането на работни места за хората с различни възможности. Започнахме с разработването на изцяло нов подход. В обхвата на нашата дейност влизат безплатно и достъпно онлайн и офлайн обучение, курсове по меки умения, професионални знания и умения, изучаване на английски език, кариерно ориентиране, менторска програма и включване на пазара на труда. За да достигнем до крайната цел – професионална реализация на пазара на труда за хората с различни възможности,  се свързваме с търсещите работа благодарение на достъпна онлайн платформа за търсене и предлагане на работа, като по този начин скъсяваме дистанцията между работодатели и търсещи работа. Резултатът са лоялни и силно мотивирани кандидати, които да са конкурентоспособни дори и на първичния трудов пазар, а бизнесите са готови да приемат в екипите си хора с различни възможности и най-вече да им предоставят подходяща за работа среда.

С какво, според Вас, събития като Националния форум на социалните услуги допринася за развитето на социалния сектор?

Националният форум е изключително полезен за обмяната на опит и диалог между всички заинтересовани страни. Една от основните теми е заетостта за хората с увреждания и най-вече намирането на правилен подход. Благодарни сме на НАСО за поканата и възможността да сме част от събитието.