07.10.21 г.

На 1 октомври 2021 г. в Пловдив, Информационният портал за неправителствените организации в България представи за първи път книгата „Хроники на доброто“. Сборникът с очерци отразява работата на 30 граждански организации от различни краищата на страната. Автори на историите са шестимата регионални кореспонденти на НПО Портала – Диана Желязкова, Елена Тилова, Паулина Гегова, Петя Генова, Росинка Проданова и Цвета Ненова. „Много човешки съдби стоят зад тези разкази, много трудни преживявания, надежди, успехи, постижения и силното усещане, че от нашето участие или безучастие зависи много, а понякога всичко“ – се казва в предговора на книгата.

Различни са областите, в които героите от книгата работят и отдават времето, знанията и труда си – образование и наука, здравеопазване, култура, развитие на местни общности, дарителство и доброволчество, деца и младежи, икономическо развитие, защита на животните и природата, на човешките права. Общото във всички истории е непримиримостта на дейни и отговорни хора.

„Да имаме кореспонденти в страната бе отдавнашна наша мечта. Благодарение на Фонд Активни граждани България през пролетта на 2020 година това стана факт. Онази пролет, в която светът се преобърна за всички ни, когато много бързо трябваше да пренастроим живота си и когато за съпричастността, подкрепата, дарителството и доброволчеството се заговори повече от всякога. За нас в НПО Портала обаче тези думи са всекидневие, независимо дали има пандемия или не, защото всеки ден се срещаме с десетки примери за човешка отдаденост в подкрепа на другите, за целенасочени усилия за развитие на обществото ни, за истинско гражданско участие. И за нас съвсем не е клише, че доброто е навсякъде. Доказателствата за това също са навсякъде, но много често тe остават анонимни, тихи, понякога дори неразбрани. Винаги сме искали да разказваме истории от отдалечените от нас села и градове. Защото има толкова много за разказване…“ – споделят от екипа на НПО Портала.

Информационният портал за НПО е посветен на предоставянето на актуална информация за българския неправителствен сектор, която е от полза както за самите организации, така и за всички, които се интересуват от тях, тяхната дейност и резултатите от нея. Порталът е създаден през януари 2010 г. Разработен е и се поддържа от Фондация ПАЦЕП в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП). НПО Порталът не е търговски проект, съществува с идеална цел и не генерира печалба. Най-голямата част от съдържанието му са материали, публикувани от регистрираните в него граждански организации. Порталът разчита също и на стажанти и доброволци, за които е отворен целогодишно.

В продължение на близо две години, през които работи кореспондентският екип, на НПО Портала бяха публикувани над 100 авторски разказа за граждански организации, в рубриката Разкази за НПО. В книгата са представени 30 от тях. Защо точно те? „Защото искахме да ви покажем примери от работата на организации в различни сфери на дейност и в различни населени места – от малки села до големи градове. Има и такива, които работят в цялата страна“ ,  поясняват от НПО Портала.

Източник: Информационен портал за НПО