„И аз имам семейство” продължава до края на годината в Габрово

Проектът за развитие на приемната грижа „И аз имам семейство”, по който Община Габрово е партньор на Агенция за социално подпомагане, се удължава със заповед на ръководителя на Договарящия орган до края на 2014 г.

Община Габрово е една от 83-те общини в България, която активно работи по проекта на обща стойност 14 990 037,70 лв. за цялата страна. „И аз имам семейство” разви приемната грижа по нов начин, като една от основните цели е да се даде шанс на децата в риск да израснат в семейна среда, както и възможност за трудова заетост на безработни лица.

Към момента настанените деца на територията на общината са 15. Те живеят в 13 приемни семейства, от които 11 професионални и 2 доброволни. На този етап няма свободни приемни семейства.

Едно от децата е в процедура по осиновяване и се очаква да бъде изведено в скоро време. Община Габрово е преизпълнила индикаторите за резултат по проекта, което налага спиране приема на заявления от кандидати за приемни родители. Периодично се провеждат групи за самопомощ, в които родителите споделят опит и проблеми при отглеждането на децата и търсят решения на възникнали трудности или кризисни ситуации.

На национално ниво е изготвен проект за единен финансов стандарт за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. Приемането му ще гарантира устойчивостта на проекта и ще даде основание за промяна на правната регулация на услугата и предоставянето й като държавно делегирана дейност от 1 януари 2015 г.

Проектът „И аз имам семейство” стартира на 8 декември 2011 г. съгласно споразумение за партньорство BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/№ СИ01-75 между Агенция за социално подпомагане и Община Габрово. Финансирането е чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Дейностите се реализират в партньорство със Сдружение с идеална цел „SOS – Детски селища България”.

Повече информация може да получите от екипа по приемна грижа на тел. 066/818 399/442, моб. тел. 0889 691 699, както и на място в Община Габрово – пл. „Възраждане” № 3, ет. 3, стая 342.

 

Източник: Дарик Нюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории