Обмен на опит в Германия по проект за социално включване

През месец април се проведе проучвателно посещение в Германия в рамките на Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Десетчленна делегация – представители на български институции, неправителствени организации и общини – целева група на проекта, имаха възможност да се запознаят с германския опит в развитието на иновативните модели на социални предприятия за правонарушители. Домакин на визитата бе германската организация “Xit ” GmbH – партньор на Фонд – ИГА в проекта.
Бяха посетени социални предприятия, които предизвикаха голям интерес сред участниците; Auticon (Berlin) – стопанска организация и първата компания в Германия, която започва да набира служители с аутизъм като IT консултанти; Mosaik Berlin – целевата й група обхваща хора с увреждания, стартират с малък клуб, след това и с магазин, а по- късно и с работилница; Die Weltkuche Berlin – кухня за емигранти, в която могат да работят жени, които дълго са били без работа или хора без документи, но с право на престой; Iqconsult – основната им дейност е консултиране на нововъзникнали социални предприятия; Quartiermeister – нестопанско предприятие, фирма за бира; Soul bottles – концепцията им е в защита на екологичния начин на живот, за което създават стъклени бутилки за питейна вода с различен дизайн; Hoffnungstaler Werkstatten Lobetal (католическа организация), която поддържа широк спектър от съоръжения за социални грижи в провинция Бранденбург с общо 2900 места.
Освен тези седем социални предприятия, посетени на място, още две бяха презентирани от техни представители в офиса на организацията – домакин.
В рамките на програмата бяха включени и презентации, лекции, беседи и дискусии, които представиха както общата картина на социалните предприятия в Германия, така и конкретни елементи като финансиране, отчитане, целеви групи, възможности за развитие, сравнителен анализ с българската система. Основните теми, засегнати по време на дискусиите, се отнасяха до законодателството, задачите и целите на социалните предприятия, управлението им, използването на персонал с увреждания, проблемните зони в България и възможните начини за справяне с проблемите.
Участниците споделиха впечатленията си от богата програма и прекрасната организация на визитата, благодариха на домакините и очертаха бъдещите параметри на сътрудничеството си с тях.

 

Източник: Фонд „ИГА“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории