Фонд – ИГА приключи проект за домашно насилие

Фонд за превенция на престъпността – ИГА, който е член на Национален алианс за социална отговорност, приключи реализацията на Проект „Предоставяне на услуги и подкрепа в областта на превенцията и защитата от домашно насилие, съгласно чл. 6, ал.7 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН)”. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието, а териториалният му обхват бе Област Пазарджик.

 

Цел на проекта бе предоставянето на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и услуги по рехабилитация на извършители на домашно насилие. В офиса на организацията функционираше Бюро за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на домашно насилие, в което експерти на Фонд – ИГА – психолози, социални работници и юристи, работеха съвместно със специалисти от Кризисен център – Пещера.

 

120 жертви на домашно насилие, потърсиха помощ тук. Бяха им представени над 60 юридически и психологически консултации, 11 кризисни интервенции, 10 медиации със семейни двойки, 14 жени, пострадали от насилие, участваха в поведенчески групови програми, а лицата с потребност от незабавна помощ бяха насочвани за настаняване в Кризисен център – Пещера.

 

Освен с жертви на насилие, в рамките на проекта се работеше и с извършители на домашно насилие. В момента в страната липсва единна методика и практика, насочена към оказване на психосоциална подкрепа на извършителите. В рамките на проекта функционираше механизъм за насочването им от съда към експертите на Фонд – ИГА. Извършителите на домашно насилие бяха включвани в Специализирана корекционна програма, през която преминаха 10 души, насочени от съда или доброволни клиенти.

 

Проектът беше реализиран при изключителното съдействие на Районен и Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Велинград, Районна прокуратура – Пазарджик, Областна дирекция на МВР – Пазарджик и РУП – Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Пещера и Септември.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории