Младежи получават шанс за квалификация и работа

В рамките на проект „Моята нова професия” младежи на възраст от 18 до 22 г., настанени в социалната услуга ”Наблюдавано жилище” в Пловдив, получават подкрепа в прехода им от живот в институция към самостоятелно справяне с ежедневни дейности, продължаване на образованието, бюджетиране. 

 

Целта на проекта е шестимата младежи да получат професионална квалификация и впоследствие работа. Те ще бъдат включени в серия от обучения за формиране на умения за търсене на работа, поведенчески подходи в този процес, както и подготвяне на документи при кандидатстване за работно място. Ще преминат и обучение за придобиване на професията „сервитьор-барман”. Общият брой часове за обучение, които участниците ще преминат, е 324 часа, разпределени както следва: теория 152 и практика 172 часа. Участниците ще придобият знания и умения по отношение на организацията на работа, своите права и задължения в трудовия процес, правила на екипната работа, нормативни изисквания на длъжността и необходимите IMGP3525 06.01.2014професионални компетенции. Ще се запознаят с организацията на обслужване в заведенията за хранене, технологията за сервиране на ястия и напитки, особеностите на националните кухни. С трима работодатели и управители на ресторанти в Пловдив са водени разговори за сключване на споразумения за евентуална последваща ангажираност на част от младежите, след определен от тях пробен период на стажуване.

Един от младежите, участници в проекта, сподели: ”Сега всичко е в наши ръце, трябва да дадеш, за да получиш. Необходим е известен период на чиракуване, на овладяване на занаята. Да навлезеш в професията, да научиш тънкостите й, да има видими резултати от работата ти. И тогава ще започнеш да получаваш”.
Проект „Моята нова професия” е с продължителност 6 месеца. Фонд за превенция на престъпността – ИГА спечели финансиране за проекта от Фонд „Старт ъп – подкрепа за за трудова реализация на млади хора в неравностойно положение” на фондация „Помощ за благотворителността в България“, който се набира с дарения от членовете на Американската търговска камара.

 

Услугата ”Наблюдавано жилище” се управлява от Фонд за превенция на престъпността – ИГА, член на НАСО, като делегирана държавна дейност.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории