Фонд – ИГА ще прилага германския опит на социалните предприятия за правонарушители

На 3 и 4 март в Офиса на Фонд – ИГА, член на Национален алианс за социална отговорност, се проведе първата работна среща по проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”, който се явява като продължение на приключилия през октомври м.г. проект «Българо-германска платформа за иновативни политики и решения за социално включване на правонарушители». Партньори на Фонд – ИГА са германската организация xit – GmbH- Германия и Сдружение «Център за обучение и услуги».

В срещата взеха участие проф. Харалд Криста и Клеменс Ръсел от Германия, представители на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, експерти, които работят по проекта и екипът, който ръководи изпълнението му.

Проектът ще използва германския опит в развитието на иновативни модели на социални предприятия за правонарушители чрез поредица от проучвания, анализи, работни срещи, обучения, информационни дни, фокус групи и визити в Германия. Целта му е да се проучат в Германия и се тестват и експериментират в България конкретни модели на иновативни социални предприятия за правонарушители, както и да се разпространи и обмени информация и опит в социалното предприемачество при реинтеграцията на правонарушители. Ще се адаптират три модела на иновативни социaлни предприятия за провонарушители, след което те ще бъдат тествани и внедрени в България.

Проектът се реализира в рамките на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1 – Фаза 2”, и ще приключи през юни 2015 г.

 

Източник: Фонд за превенция на престъпността – ИГА

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории