Ръст, подобен на миналогодишния и дори по-висок. Такива са очакванията на анализаторите за икономиката през 2018 г. Основните фактори, които ще я движат напред, са благоприятната външна среда заради възстановяващата се еврозона и растяща глобална търговия, силното потребление на домакинствата в страната, движено от вървящи нагоре възнаграждения, и повече еврофондове.

Някои институции като Европейската комисия и Министерството на финансите залагат по-консервативни прогнози и очакват темпът на растеж на БВП леко да се забави (виж таблицата), но други като Уникредит Булбанк и Световната банка предвиждат ускорение спрямо 2017 г. Всички тези прогнози чертаят за бизнеса добра откъм продажби година, както и повече поръчки за строителния сектор. А за хората – повече възможности за заетост и по-високи възнаграждения. Анализатори обаче предупреждават, че подемът вероятно ще достигне своя пик през тази година, въпреки че икономиката не расте с внушителните отпреди 2009 г. темпове. Както и че „прегряващият“ пазар на труда ще действа като спирачка пред икономиката, ако няма инвестиции в подобряване на производителността.

Не всичко е оптимистично. Някои сектори и региони може и да не почувстват икономическия подем. Така например при текстилната индустрия процесът на свиване на производството ще продължи, защото страната губи конкурентоспособността си като дестинация за аутсорсинг на такъв тип дейности. Възстановяването на икономиката и на пазара на труда в Северозападна България също изостава спрямо столицата и големите градове на юг от Стара Планина.

Инфлацията също ще продължи да се ускорява, което е лоша новина за домакинствата, но добра за производители и търговци.

Заплатите – още нагоре

Потреблението ще задържи своята роля като един от основните двигатели на растежа през новата година, предимно заради продължаващото увеличение на доходите и спада на безработицата. Според Красен Йотов от Industry Watch възнагражденията ще продължат да изпреварват производителността на труда и през 2018 г. „Разходите за труд вече формират близо половината от добавената стойност в българската икономика, а в някои сектори като информационните технологии този дял е още по-висок – около две трети“, коментира той. Според него дисбалансите в търсенето и предлагането на пазара на труд ще доведат до увеличение на заплатите във всички големи сектори от икономиката и през 2018 г.

Недостигът на подходящи хора за свободните работни позиции в икономиката е основната причина за продължаващото увеличение на възнагражденията, казват и икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ). „Неизбежно е възнагражденията да продължат да растат, а темпът най-вероятно дори ще се засили“, коментира главният икономист на института Десислава Николова, която залага на ускорение близо до 15-20%. Това обаче ще може да се постигне, ако икономиката успее да ускори растежа си и фирмите могат да си позволят по-високите заплати, подчертава тя.

Освен заради по-високи възнаграждения потреблението ще се движи и от все още ниските лихви, които карат някои хора да инвестират в стоки и активи за дълготрайна употреба.

Кои сектори ще растат

През изминалата година икономическият растеж беше по-балансиран спрямо предишни, но все още има сектори, които усещат подобрението по-силно, а други остават назад. Например строителството ще се активизира, съдейки по увеличението на разрешителните за строеж, според Николова. Очаква се европейските фондове също да се отразят положително на компаниите. Успоредно със строителството ще се раздвижи и мебелното производство, тъй като двата сектора са свързани и обикновено вървят заедно.

Икономическият подем в еврозоната и растящата международна търговия означават и повече търсене за експортно ориентираните компании. И все пак плюсът не е за всички. Така например в текстилната индустрия, която също работи основно за външните пазари, производството се свива от няколко години, тъй като страната губи конкурентни предимства в този отрасъл. Аутсорсингът на подобни дейности се изнася в азиатските държави, където разходите на фирми от подобни трудоемки сектори все още са ниски. „В българската индустрия виждаме преструктуриране към производство с по-висока добавена стойност. Процесът е бавен, но стабилен през годините“, счита Десислава Николова.

Други сектори пък вероятно ще са принудени да лимитират растежа си заради липсата на достатъчно хора за наемане. Пред подобни проблеми са изправени някои аусторсинг компании, както и фирми от индустрията.

Инфлация: Още нагоре

Започналият възход на инфлацията през 2017 г. (3% през ноември 2017 г.) ще се пренесе и през новата година, като повечето анализатори предричат тя да се ускори. Фактори са засиленото вътрешно търсене и ръстът на заплатите. А това също подхранва потреблението, счита Красен Йотов: „В условията на почти нулеви номинални лихви по банковите депозити инфлацията означава отрицателна реална доходност на консервативно управляваните спестявания, което от своя страна насърчава потреблението за сметка на спестяването“, коментира той.

Capital.bg