Информационен ден по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. във Варна откри заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Експертите на МТСП представиха новите схеми „Активни” и „Ново работно място”. Гости на събитието са Стоян Пасев, областен управител на Варна и Пламена Маринова, заместник-кмет на града.
След официалната част, заместник-министър Русинова посети два проекта, изпълнявани на територията на общината, които са финансирани по Оперативната програма през изминалия програмен период 2007-2013 г.
Проект „Да не изоставяме нито едно дете – У дома, а не в дом” е с продължителност 14 месеца и се изпълнява в периода 17.09.2014 – 31.10.2015 г. Чрез устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца в Центрове за настаняване от семеен тип, проектът подкрепя процеса на деинституционализация в България. В община Варна вече са разкрити шест от планираните седем Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. Ползватели на услугите са 65 деца и младежи от специализирани институции и от общността, като към тях предстои да се присъединят още двама. В готовност за разкриване е и седмият Център за настаняване от семеен тип.
Следващият посетен проект бе „Нова възможност за младежка заетост”, които се реализира по първата схема за младежка заетост на ОПРЧР 2014-2020. Той се изпълнява от компания „Мултитест” ООД, предлагаща услуги в областта на енергетиката, химическата промишленост, кораборемонта и др. Заместник-министър Русинова разговаря за ефикасността на програмата с нает на позицията счетоводител младеж и наставника му.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории