Социално отговорното предприемаческо поведение следва да се изгражда в тясно сътрудничество между институциите, бизнеса, неправителствените организации и социалните партньори. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова при откриването на информационен семинар за популяризиране на новоприетата Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г. и добрите практики, свързани с нея. В събитието участваха социални, трудови и търговски аташета.

Разработването на Стратегията е в отговор на Управленската програма на българското правителство 2017-2021г. и политическата ангажираност за подобряване качеството на живот на населението, повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни, повишаване на доходите, посочи зам.-министър Петрова.

Сред целите на документа, приет от Министерски съвет през август 2019 г., са устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, стимулирането развитието на политика на социално отговорно управление, включително и на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация.

Източник: МТСП, 04.12.2019 г.