Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова участва в откриването на информационна кампания „Промяната е в нашите ръце“, която стартира във Видин. Тя се организира от Министерство на труда и социалната политика съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и е насочена към новите възможности за подкрепа на политиките в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалната икономика. В нея взеха участие и кметът на общината Огнян Ценков, областният управител Албена Георгиева, зам.-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Венци Пасков, както и много граждани и заинтересовани лица.

Кампаниите са с цел популяризиране и повишаване осведомеността във връзка Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030), която е подготвена от МТСП и одобрена от Министерския съвет. Приоритетите на Стратегията бяха представени от зам.-министър Петров. Сред тях са насърчаването заетостта на възрастните хора, стимулирането на тяхното участие в обществото, създаването на възможности за техния самостоятелен живот, както и на капацитет и благоприятна среда на национално и регионално ниво.

Източник: МТСП, 04.06.2019 г.