На 4 септември в Пещера се проведе информационен ден по проект „Да живеем без домашно насилие”. Експерти от институции и организации се събраха в пленарната зала на Общинския съвет, за да обсъдят различни въпроси по темата.

Целта на събитието бе да се популяризира проектът, Законът за защита от домашно насилие, както и дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на насилие, в т. ч. предоставяне на психологически, юридически и социални консултации, както и прилагането на Специализирана програма за извършители на домашно насилие.

Информационно събитие бе проведено и на 18 септември в Лесичово. Предстои още една среща по темата в Стрелча през октомври.

В програмата са включени няколко теми, като представяне на проекта, неговите цели, задачи и дейности; домашното насилие сред потребителите на социални услуги – резултати от проучване в рамките на проекта; домашното насилие по време на извънредното положение.

Източник: ИГА – Пазарджик