18.02.22 г.

Агенцията за хората с увреждания организира онлайн информационни дни за програмите за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция, изграждане на достъпна среда за хората с увреждания и информиране на заинтересованите страни. Участниците ще имат възможност да се запознаят с тях и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения.

Дните на отворени врати ще се състоят по следния график:

  • За проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 23 февруари от 10:00 ч.
  • – За проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти на 23 февруари от 14:00 ч.
  • За проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 24 февруари от 10:00 ч.
  • За проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания на 24 февруари от 14:00 ч.
  • За финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хората с увреждания на 25 февруари от 10.00 ч.;
  • За проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на 25 февруари от 14:00 ч. Всички информационни дни ще се проведат в платформата „Zoom“ и е необходимо всеки участник да има предварително изтеглена програмата на своя компютър или смартфон.

Източник: Агенция за хората с увреждания