МТСП започна поетапно публикуване на информация за мерките, свързани със социалната система и пазара на труда, които ще са в сила и след края на извънредното положение:

Информация за мерките, свързани със социалната система и пазара на труда, които ще са в сила и след края на извънредното положение (обновена)До 31 август 2020 година няма да се заплаща такса за посещение на Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, звено „Майка и бебе” и Дневен център, включително и при седмична услуга.

Удължава се до 31 декември 2020 година валидността на заповедите за настаняване в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип.

Социалните услуги от резидентен тип в страната продължават да са затворени за посещение и настаняване (освен при спешен случай). Информация за потребителите може да се получава от директорите на услугите и от общините, които са доставчици.

***

Информация за мерките, свързани със социалната система и пазара на труда, които ще са в сила и след края на извънредното положение (обновена)Продължава предоставянето на еднократна помощ от 375 лв. на родителите на деца до 14 г. в неплатен отпуск, както и на останалите без работа и доходи заради кризата.

Хората, които през 2020 г. ползват до 60 дни неплатен отпуск, няма да загубят трудов стаж и осигурителни права.

При възможност работодателите трябва да осигурят дистанционна работа на поне един от членовете на семействата, за да могат родителите да гледат децата си до отваряне на детските градини и училищата.

До средата на юли банки, частни съдебни изпълнители и др. не могат да правят запори на заплати и пенсии.

Родителите могат да се възползват от детегледачка по програма „Родители в заетост“ на Агенция по заетостта. За да гледат децата, могат да бъдат наети и безработни техни роднини.

***

Информация за мерките, свързани със социалната система и пазара на труда, които ще са в сила и след края на извънредното положение (обновена)За получаване на месечна помощ за отглеждане на дете до 1 г. отпада изискването за имунизации и профилактични прегледи.

До 30 септември 2020 г. за получаване на детски надбавки няма да се взимат предвид имунизации, профилактични прегледи и редовно посещаване на детска градина или училище.

Удължават се сроковете за получаване на помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (до 30 юни), както и помощи за майки студентки (до 31 декември).

Гарантирани са всички социални плащания, включително еднократни помощи, за хора с увреждания (вкл. по механизма „лична помощ“, пенсии, финансова подкрепа), за отопление, за технически пособия (инвалидни колички и др.).

***

Информация за мерките, свързани със социалната система и пазара на труда, които ще са в сила и след края на извънредното положение (обновена)Хората над 60 г. ще продължат да се обслужват приоритетно при раздаване на пенсиите за май в пощенските станции до обяд, както и в хранителните магазини и аптеките от 8,30 ч. до 10,30 ч. всеки ден.

Всички пенсии ще се увеличат с 6,7% от 1 юли 2020 г.

Минималната пенсия става 250 лв.

Социалната пенсия за старост се повишава на 141,36 лв. Това ще увеличи всички пенсии, несвързани с трудова дейност и ще доведе до ръст на дохода на около 133 600 души.

***

Информация за държавната помощ от 290 лв. за запазване на 1 работно място:

Информация за мерките, свързани със социалната система и пазара на труда, които ще са в сила и след края на извънредното положение (обновена)От 1 до 15 юли могат да кандидатстват автобусни превозвачи, осъществяващи пътнически, градски, крайградски или междуградски превози, които: са преустановили дейността си по време на и след извънредното положение; са възстановили работа с непълно работно време за всички служители или за част от тях.

Предвидени са 40 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Заявления ще се подават в Бюрата по труда. Оценката и плащанията ще се правят от Агенция по заетостта.

Една фирма може да се възползва до 6 месеца.

Одобрените работодатели са длъжни да запазят служителите, за които получават средства.

Източник: МТСП