13.11.21 г.

22 студенти в първи курс и 7 отлични ученици в 12 клас ще получат еднократна финансова помощ за образование в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“. Право на такава помощ имат младежите, настанени в социални услуги, приемни семейства или завършили специалните училища за ученици с нарушено зрение или увреден слух. Тази есен стипендията за студентите е в размер на 2592 лева, а за учениците – 1000.

Стипендията се отпуска на студенти в първи курс, за които е изпълнено условието да са били настанени в социална услуга и да са завършили средното си образование през 2021 г. В обхвата на помощта попадат и дванадесетокласниците от социални услуги, които са завършили 11 клас през учебната 2020/2021 г. с отличен успех.

През последните 5 години администрацията на президента е предоставила еднократна финансова помощ на 110 студенти и 31 ученици с отличен успех. Общият разер на даренията, които инициативата „Подкрепи една мечта“ привлече като кауза в периода 2017 – 2021 г. е 298 842 лева. По време на последната дарителска кампания бяха събрани 64 024 лева.

Източник: Агенция „Фокус“