Ускорява се закриването на специализирани институции за деца през 2013 г.

Според публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 годинапрез 2013 г. са закрити общо 16 специализирани институции за деца в това число 14 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 2 дома за медико-социални грижи за деца. Закритите институции през 2011 г. са само 2, през 2012 г. – 5. Така към края на 2013 г. на територията на страната функционират 106 специализирани институции за деца. В края на 2013 г., спрямо края на 2011 г., капацитетът на тези домове е намалял с 1147 места, а настанените деца са с 959 по-малко. Към 31 декември 2013 г. при общ капацитет от 3725 места в домовете заетите места са 2963, докато в края на 2011 г. капацитетът е бил 4872 с настанени 3922 деца.

Намалeният брой на настанените в специализирани институции деца свидетелства, че тази мярка за закрила се прилага едва след като са изчерпани всички други възможности за закрила в семейна среда или чрез настаняване в социална услуга от резидентен тип.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории