Франц Волфмейр, президент на EASPD: Ключовата дума е партньорство

franzС г-н Франц Волфмейр проведохме кратък разговор по време на конференцията на EASPD, проведена в края на септември в Истанбул, Турция. Г-н Волфмейр е президент на EASPD от 5 години. Освен това работи като мениджър на Chance B – доставчик на услуги в Австрия. Всяка година Chance B обслужва около 2000 потребители във всички области на Източна Стирия, Австрия, и има около 300 служители. Целта на организацията е „да подпомага и подкрепя възрастни хора, хора със заболявания и/или увреждания за живот в обичайната им семейна среда по автономен и пълноценен начин.” Chance B има разработени и установени услуги за хора на всяка възраст, които да компенсират възможните препятствия в следствие на различни заболявания и увреждания, така че тези услуги да подпомогнат потребителите да водят независим живот.

 

Какви са настоящите основни приоритети на EASPD и какви са основните задачи в краткосрочен план?
Основните приоритети към момента на EASPD включват прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, затова EASPD се стреми да съдейства за разработването на планове за действие на всички европейски органи, както и на националните институции и по-специално работим не само по отношение на социалната интеграция, но се опитваме да обхванем по-широк спектър от дейности, които започват от самото начало на живота, подкрепа на семействата в неравностойно положение, осигуряване на заетост, жилища, и всичко това насочено към цялостно включване в обществото за хора в неравностойно положение. EASPD има дейности, насочени към почти всички области на живота, включително имаме членове, които работят в сектора на здравеопазването.
Какви са следващите стъпки, които предстоят да бъдат направени, за постигане на по-добро цялостно включване?
Следващите стъпки в нашата стратегия – и ние наричаме тази стратегия на партньорство, е да достигнем до по-широк фронт на ангажираност. Нашите членове към момента са основно специализирани организации за и на хора с увреждания, и това, което е необходимо да се направи в момента, е да се реализират връзки на партньорство между специализирания сектор и останалите сектори.
Значи действията ще бъдат насочени към повишаване на информираността?
Точно така, EASPD ще работи за подкрепа на повишаване на информираността, ще подкрепя и информира бизнеса и всички останали сектори, така че да създадем сътрудничество и партньорство между специализирания социален сектор и всички останали.
Можем ли да кажем, че проведената в Турция конференция е една от първите стъпки към повишаване на тази информираност? И какво е уникалното при тази конференция?
Аз лично съм изключително удовлетворен от конференцията. От една страна – тук се събраха представители на множество европейски държави, имахме дори отвъдокеанско присъствие. Темата на конференцията – Заетост на хора с увреждания, обедини специалисти от различни сектори – социални експерти, представители на Европейската комисия, Международната организация по труда, Комитета на регионите и т.н., освен това в темите активно се включиха местните власти и политици на правителствено ниво. Тази комбинация от експерти, разглеждащи проблемите на социалния сектор, е наистина новаторска, показва голямо обхващане на темата и общо повишаване на информираността. Сред участниците има и много работодатели, например Мрежата на МОТ по „Заетост на хора с увреждания“ също се проведе в Истанбул в рамките на конференцията. Участваха също и множество работодатели, която е наистина добър знак как постепенно започваме да говорим на един и същи език. За разлика от миналото, когато обсъждахме проблемите основно помежду си – имам предвид в рамките само на социалния сектор, сега се опитваме да научим езика на работодателите, на официалните власти и на другите ключови участници. Освен това те също вече говорят на нашия език. Турция ни представи много успешни примери на добри практики и всички трябва да използваме този модел на съвместна работа между всички сектори за бъдеще.
Ако трябва само с няколко думи до изведем ключово послание към всички, какво би било то?
Ключовото послание днес и за следващите няколко години е само едно – „Партньорство“! Всички заедно – хората с увреждания, работодателите, властите и доставчиците на услуги трябва да работят съвместно, за да създадат рамка за развитие и бъдещо подобряване на стандарта на живот. Това сътрудничество ще бъде полезно за всички. Бизнесът трябва да създава работните места – и бизнесът разбира се, има амбицията да постига печалба. Това е напълно нормално, за това останалите ключови участници трябва да помагат на бизнеса да постига целите си, за да може той от своя страна да ни отговори с повече работни места. Процесът изисква взаимно разбиране и подкрепа, но най-вече партньорство между всички – защото гледаме в една посока.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории