Правда Игнатова: Заетостта на хората с увреждания е приоритет

pravda ignatovaГ-жа Правда Игнатова е директор на дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” на Агенцията за социално подпомагане”

 

 

Какви са мерките за постигане на реална интеграция на хората с увреждания, включително и на пазара на труда?
Има различни модели, чрез които реално да се постигне общата цел – хората с увреждания максимално да се интегрират в обществото. Социалните услуги са част от решението, но реалното решение е самите умения и квалификацията на хората, когато се намери някаква възможност да се реализират. През изминалия програмен период около 350 милиона лева бяха насочени изключително към социални услуги, включително в домашна среда, т.е. за подкрепа на социално включване на хора и деца с различни увреждания. В същото време имаше няколко схеми, с които бе подкрепено разкриването на нови социални услуги за хора с развити увреждания – особено защитени жилища за по-млади хора, за да бъдат независими от институционална грижа, тъй като деинституализацията е наша основна задача. В момента интензивно се изграждат услуги от резидентен тип малки услуги центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища за млади хора и деца, така че да се закрият институциите и всички тези усилия се приемат като първи етап на подкрепа на тези хора, за да излязат от социалната изолация. Но очевидно са необходими следващи стъпки.
Какво предвиждат следващите стъпки в Новия програмен период?
През следващия програмен период ще продължим усилията и стъпките, които започнахме сега. Най-голямата програма, с която се стремим да преминем към следващата стъпка, е предоставянето на ресурс на организациите на и за хората с увреждания за създаване на Центрове за подкрепа и социално включване на техните членове. Тези Центрове се разглеждат като основа, база за индивидуална работа с хората. Всяка организация ползва целева група от различни хора с увреждания и се стреми да ги насочи към реалния пазар на труда. Тази операция се изпълнява в момента, нарича се „Съпричастност“, по нея има общо 12 проекта, като включително и НАСО работи в тази насока. Идеята е, въз основа на анализ на постигнатото в „Съпричастност“ в следващия програмен период да се осигури по-мащабна подкрепа точно за постигане на тази цел – за реална интеграция на пазара на труда на хора с увреждания.
По време на конференцията бяха представени реализирани и работещи модели за подкрепена заетост. Какво мислите за тях?
Впечатлена съм от проектите, които бяха представени на конференцията. АСП непрекъснато следи европейския опит, разбира се. Заетостта на хората с увреждания по принцип е приоритет в европейския контекст. Неслучайно в Европа 2020 се говори за постигане на равнище на заетост и максимално социално включване на нуждаещите се. Разчитам, че след като направим анализ на изпълнението на „Съпричастност“, и предвид, че в момента се разработва оперативната програма за периода 2014-2020 г. , където също е заложен солиден ресурс както за социални услуги, така и за развитие на социалната икономика.
Тъй освен социалното обслужване повечето хора имат нужда от допълнително обучение според бъдещия работодател, има ли предвиден ресурс за допълнителна квалификация?
Такъв ресурс беше предвиден и през този програмен период. През следващия програмен период ще търсим интегриран подход за най-уязвимите групи. Това означава след направена оценка, след проявен интерес, след като е намерен работодател, тогава вече се дава целенасочено обучение , т.е. услугите ще бъдат интегрирани, така че индивидуалната личност да бъде подкрепена.
Да разбираме ли, че от общо-групов подход преминаваме към по-индивидуализирани решения?
Точно така, специално за най-уязвимите групи, за които няма друг път, ще се търси индивидуален подход и индивидуалната подкрепа за решаване на техните проблеми.
Какво разбираме под най-уязвими групи?
Това са хората с увреждания, някои етнически малцинства, много бедни хора, които са изпаднали в изолация, самотни родители с повече деца – тази група реално се нуждае от солидна подкрепа, за да може да се включи нормално в обществения живот и на пазара на труда.
НАСО вече има такъв Център за подкрепа, с който се стреми да консултира и подкрепя хора с увреждания за заетост на открития пазар, т.нар. подкрепена заетост. На конференцията беше споделена идеята, че хората с увреждания, трябва да имат възможност да превключват от защитена към подкрепена заетост, какво е положението у нас?
Подкрепената заетост е много разпространена практика в световен мащаб, в момента този тип заетост се дискутира и у нас. В България има само специализирани предприятия. За подкрепената заетост трябва да създаде правна рамка, която да гарантира устойчивост. Чрез „Съпричастност“ ще опитаме да покажем кой е работещия модел и на база на това трябва да се изгради нормативната база, така че реално да подкрепим тези хора и устойчиво да могат да запазят това, което е постигнато в рамките на проектите.
Доколкото зная повечето проекти са срок на реализация от година до година и половина. Това означава ли, че реални заключения от ваша страна можем да очакваме през следващата година?
Точно така, след анализ на тази операция, ще има няколко форума, в рамките които ще се разисква въпроса за подкрепената заетост и ние ще представим нашите анализи кое е работещо и как са се случвали нещата, за да можем наистина да създадем тази рамка, да насърчим и работодателите, да работим всички заедно, за да постигнем тази цел.
НАСО обединява в членската си маса доставчици на социални услуги и общини. Мислите ли, че това партньорство в българския контекст е печелившо за подобряване на социалната среда?
АСП има много добър опит от работата с общините и в същото време явно се вижда, че предоставянето на услугите изисква специфична експертиза. Има организации, които са изключително добре подготвени и имат много добър капацитет да работят с индивидуални целеви групи. Затова сътрудничеството между общините, които на място имат ангажимент реално да изпълняват социалната политика и получават подкрепа от държавата и тези организации, които имат много добър капацитет да работят по различните услуги, е най-доброто нещо, което може да се случи и ние го насърчаваме.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории