Момчил Николов: Община Смолян предоставя много и разнообразни социални услуги

Mom4il-NikolovМомчил Николов е секретар на община Смолян. Роден е в Смолян и е на 44 години, семеен с две деца. Има степен магистър от Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина – Стара Загора. Притежава следдипломни квалификации по Право – бизнес и държавна администрация, Информатика и информационни технологии и Педагогика. Николов е заемал различни ръководни постове – директор в „Бюро по труда”, в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Смолян, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Турян. Работил е като гл.експерт –ръководител в Регионален център – Смолян на Националния педагогически център. Бил е директор и на Центъра за образователни услуги и квалификация – Смолян. 

 

Г-н Николов, как се развиват социалните услуги в община Смолян. Колко са дневните центрове и места за настаняване, с които разполага общината?
Социалните услуги в община Смолян са много и разнообразни. В село Широка лъка работи дом за деца, лишени от родителски грижи с капацитет 30 деца. Тези домове трябва да бъдат закрити до 2015 г. и в тази връзка директорът на дома Станислав Шиков е оборудвал част от сградата като Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 15 деца и рано или късно ще се стигне до закриване на дома и разкриване на този център. В Смолян функционира Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, с капацитет 48 лица. Освен това има Център за настаняване от семеен тип за деца до 12 години, който бе открит наскоро и се намира на Каптажа. В ученическото общежитие в Смолян също има такъв център, като той е за деца от 12 до 18 години. В Устово има наблюдавано жилище за шест лица, които напускат тези центрове и са между 18 и 25 години, за да може, излизайки от институцията да не са на улицата. В квартал Устово има изграден Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, където има още малко довършителни работи и предстои през май – юни откриване на услугата. Той е с капацитет 15 деца. На територията на града има и Център за обществена подкрепа, където се предоставят консултации, съвети, посредничество и подкрепа за деца и младежи и техните семейства, които са в риск, той е с капацитет 40 лица. Домовете за хора с психични разстройства в Петково и Ровино. В Петково е за мъже и е с капацитет 100 лица, а в Ровино е за жени и е за 87 лица. Има дом за стари хора с отделение за лежащоболни във Фатово, където е за 90 лица. Има и Звено за предоставяне на услуги в домашна среда – това са личен асистент, социални асистенти и домашен помощник. Досега работихме по проектно финансиране и се обслужваха около 90 лица, а проектът има изискване за устойчивост в рамките на една година – до 8% от обслужваните лица, така че през следващата година на 18 лица ще им бъде предоставена съответната услуга. Предстоят разкриване и на други подобни услуги. Тубдиспансера е предоставен на БЧК и там предстои разкриване на две услуги – Дневен център за възрастни хора и малък дом за стари хора. Предстои изграждането на преходни жилища към съответните домове в Петково и Ровино. Това са жилища, в които хората, преди да бъдат изведени от съответния дом, се адаптират към по-свободен начин на живот. Продължава да се предоставя и услугата домашен социален патронаж, с капацитет 50, като в момента от нея се възползват около 25 човека. Работи и обществената трапезария в капацитет 102-ма души.
Може ли да обобщим, че община Смолян се стреми да предоставя доста социални услуги и са обхванати, както се вижда всички възрастови групи и нуждаещи се от такива услуги?
Целим да обхванем всичко, с максималния капацитет и да има разнообразие. Има неща, които по-трудно ще се случат, защото изискват по-голямо финансиране, особено преходните жилища в Петково и Ровино. Разбира се, пропуснах да спомена и за Центъра за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост, за който има решение на Общински съвет в Широка лъка, който е с капацитет 11 лица. Той вече е оборудван, като се очаква да се оборудва още една стая и да се проведе разговор с местното население, защото има известна съпротива.
Разкажете малко повече подробности за услугите, които предстои да бъдат разкрити в бившия тубдиспансер?
Тубдиспансерът е предоставен на БЧК, само че приемането и предаването още не е факт, защото има скъпа техника – ретгенови апарати, които са под специален режим. Пуснали сме процедура за продажба, която повтаряхме няколко пъти, защото цената е много висока, а ретгена вече е малко или много амортизиран. Вече обаче големият апарат е купен и може да се премине към приемане и предаване с БЧК, а техен е ангажиментът да разкрият тази услуга – дневния център за възрастни хора и малкия дом за стари хора.
Запознати ли сте, имат ли БЧК готовност и проект за реализацията на тези услуги?
Вероятно имат нагласа и идея, но не сме говорили подробно за това. Караме стъпка постъпка, трябва да се обнови, защото сградата е стара и амортизирана, а изискванията към предоставянето на тези услуги са вече много по-високи. Стремим се услугите, които предоставяме да бъдат в модерни и съвременни условия и да отговарят на съвременните и европейски изисквания. Да допълня, че предстои и откриване на общностен център по проект в квартал „Каптажа”, в който ще се предоставя подкрепа на семействата, които са взели деца за отглеждане от приемна грижа и там ще се осъществява педагогическа и социална подкрепа, относно възпитанието и грижите за тези деца.

 

Интервю на Нели ГЕРГЬОВСКА, източник: Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории