Милена Янъкова: Община Ямбол разполага с развита мрежа от социални услуги

В Ямбол, по проект на общината, бяха открити три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Те ще приютят общо 44 деца и младежи с увреждания в уютна среда и под грижите на квалифициран персонал. От директора на дирекция „Социално подпомагане” Ямбол Милена Янъкова ще разберем повече

 

Г-жо Янъкова, в Ямбол бяха открити бяха открити три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище разкажете ни повече за тях?
Точно така в Ямбол бяха открити бяха открити три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. От 19 март започна преместването на младежите в защитеното жилище. Всички деца, който ще бъдат настанени в тези услуги са с увреждания в различна степен. Целта на новата услуга, която предлага община Ямбол, е тези деца и младежи да живеят в среда близка до семейната, да се развият техните индивидуални способности, за да може те да придобият един по-независим начин на живот.
На каква възраст ще бъдат децата?
На различна възраст – деца и младежи до 25, до 29 годишна възраст. Целта е да се настанят и тези, които имат възможност и се обучават в училищата, тяхното обучение да продължи, ще ползват социалните услуги на територията на общината. Това е Дневният център за деца с увреждания, Центърът за обществена подкрепа, Центърът за социална рехабилитация и интеграция, така, че община Ямбол разполага с развита мрежа от социални услуги. Предизвикателствата тепърва предстоят, тъй като на територията на Област Ямбол няма дом за деца с увреждания. Децата, които ще дойдат са от Кермен, Медвен, Сладък кладенец, старозагорско.
В момента тези деца в какви условия живеят?
Те живеят в домове за хора с увреждания, където грижата е институционална, а тук говорим за грижа близка до семейната среда. Това са социалните услуги от резидентен тип.
Виждали ли сте в други градове как се развиват подобен тип социални услуги – центрове да настаняване от семеен тип и защитени жилища?
Да, имах възможност да посетя такива услуги в Карнобат и Айтос. Всяко услуга разполага със своята индивидуалност, нашите къщички също носят своята идентичност, екипът се старае да се вижда, че те са различни, а не всички да са еднакви. Децата, които пребивават в други подобни центрове много бързо се променят в положителна посока.

 

Източник: Агенция „Фокус“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории