БГНЕС

Интервю за „Марица“ на зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова пред по повод проверката в Центъра за хора с деменция в Пловдив:

– Г-жо Русинова, от пример за добра социална услуга Центърът за настаняване от семеен тип за хора с деменция „Св. Георги“ изведнъж се превърна в място с лоша слава. Защо се стигна дотук – занижен контрол или недобре подбран персонал?

– Не можем да толерираме каквато и да било форма на насилие и според мен проблемът се корени първо в самите хора. Оттам нататък, разбира се, можем да говорим за това какво трябва да представляват тези услуги. Тук имаме парадокс, обратен на ситуацията преди 2 седмици, където имахме лоши битови условия, а съответно добра грижа от страна на персонала. Още в четвъртък възложихме и проверка на инспектората на АСП. Докладът е предаден на прокуратурата и се надявам те също да си свършат работата. Доколкото имам информация, те са се самосезирали и вече са влезли в услугата. За нас е важно в социалната услуга да има доверие между хората, които ние подкрепяме и обслужваме.

– Какво установи проверката?

– Това, което нашите проверки казват, е, че има и нездрава работна среда, защото конфликт има и между болногледачите. Те са разделени на лагери – едните твърдят, че има проблеми, другите, че няма. За нас това е първо недобър мениджмънт на хората, които управляват услугата, както и недостатъчен контрол от страна на общината. Нека да изчакаме какво ще покаже и прокурорската проверка. За нас най-важната тема е да има адекватна грижа за хората и съответно, ако се установи, че има персонал, който не си е вършил работата както трябва, да бъдат наложени съответните санкции. Доколкото разбирам, общината вече е уволнила директорката.

– Фактът, че са се случвали тези гаври с потребителите означава ли, че контролът, който трябва да упражнява АСП, е занижен?

– Инспекторатът на АСП може да реагира по сигнал или да влезе на планови проверки. Когато се влезе на планова проверка, тогава най-вероятно персоналът е подготвен за тази проверка и няма как да бъдат констатирани подобни нарушения. За съжаление, сигнали от граждани нито до нас, нито до общината, нито до районната дирекция са постъпвали. Затова апелирам, ако близки и роднини виждат, че има недобра грижа да сигнализират, за да може да си упражняват контролните функции.

– Колко планови проверки са извършвани в център „Св. Георги“?

– Не разполагам с такива данни в момента.

-Какъв е ефективният метод за борба с подобни случаи? Какво трябва да се промени в системата, за да не се стига дотук?

– Първо, ние като общество трябва да помислим доколко трябва да се толерира насилието и във всеки един случай да бъдем безкомпромисни, да не разчитаме на анонимни сигнали. Ако видим, че се случва нещо подобно в съседната стая, веднага да реагираме. Това, което ние като министерство трябва да направим, е да подобрим стандартите и изискванията за персонала, който работи в тези услуги, защото в случая не става въпрос само за заплащане на хората. За нас влизането в сила на Закона за социалните услуги и наредбите, които вървят към него за професионалистите, са изключително важни, както и създаването на новата агенция за контрол на качеството, която до голяма степен ще има аналогични функции като тази за медицинския одит в сферата на здравеопазването. Целта е да може да бъде носена ясно персонална отговорност в случаи на неспазване на стандартите.

– Реално Агенцията за качество на социалните услуги ще бъде ли по-ефективна от Агенцията за социално подпомагане, имайки предвид, че ще вземе част от функциите й, а именно контрола?

– АСП има множество функции – занимава се с индивидуалната оценка на хората с увреждания, с плащане на помощи и т.н. Функциите й са доста разнообразни и много малка част от тях са свързани със социалните услуги. Затова и е необходима тази отделна агенция, която да се занимава с лицензиране на доставчиците, както и с контрола върху поставените от нас изисквания.

– Стана ясно, че болногледачите работят срещу минималната заплата. Това може ли да бъде адекватна причина за поведението им?

– Не мога да толерирам и да приема, че човек, който е на минимална работна заплата може да се оправдае, че заради ниските доходи е склонен към насилие. Мога да дам множество примери на хора, който продължават да работят на минимална работна заплата и много добре се грижат за хората. По-скоро тук е въпрос на лоши практики, които са толерирани от съответното управление на самите услуги.

– Как всъщност се подбират кадрите в този тип услуги?

– Местните кадри са тези, които подбират. Това е един от проблемите, пред който се изправяме, защото в голяма част от случаите това са хора, които са над средната възраст. Много често те са в предпенсионна или пенсионна възраст. Причината е, че работата е тежка и не е особено привлекателна за младите хора. Това са теми, по които ще продължим да работим. Факт е, че не е само заплащането, и подготовката на хората в социалните услуги е ключово важна, за да можем да осигурим качествена грижа.

– Защо тогава се наемат кадри, които не са достатъчно добре подготвени?

– Разбира се, че трябва да се направят обучения, да се направи подбор на кадри, но най-вече трябва да бъдем абсолютно нетолерантни към каквато и да е форма на насилие. Не може да мислим, че проблемът с човек, който е склонен да нагруби и да посегне на друг човек, ще се реши с едно обучение.

– Все пак кадрите трябва да имат медицинско образование и да имат понятие що е то деменция?

– Разбира се, това са и нашите изисквания. Те трябва да са специалисти и да знаят как да се грижат за хората с различни нужди. В това е и основната част на реформата в Закона за социалните услуги – трябва да има медицински кадри. Лечението задължително трябва да става под контрол на лекар. Трябва да се намери по-добро взаимодействие със системата на здравеопазването

– При проверката има ли установени болногледачи, които не са били с необходимите компетенции, за да заемат длъжността?

– Формално те са с необходимите компетенции, но това не означава, че не са упражнили насилие. Не можем да предположим, когато се прави един стандарт, че въобще може да съществува такова нещо в 21 век.

– Имало е хора с деменция, които са били лекувани с лекарства за шизофрения. За целта са им били издадени фалшиви епикризи за престои в психиатрията. Кои в случая трябва да понесе отговорността?

– Първо прокуратурата трябва да направи проверките и съответно, ако има подобни длъжностни престъпления, да се понесат съответните наказания от този, който ги е издал.

Източник: Марица, 20.01.2020 г.