Интервюта с психолози за ефекта от продължаващото извънредно положение

www.bbc.com

С допитвания до психолози „Дневник“ представя информация за ефекта от продължаващото извънредно положение, изолацията и промяната при осъществяването на социалните контакти. Психолозите дават отговор на въпроси, свързани с въздействието на принудителната изолация върху психиката и възможните последствия от нея; за кого и защо е опасно това положение; може ли човек сам да си помогне; какви са спецификите при децата и как родителите да им помогнат в тази ситуация и др.

Първото публикувано интервю е с психолога Милена Манова – психотерапевт, преподавател и супервизор по позитивна и детска психотерапия / ТУК.

Дневник публикува и отговорите на Иван Игов. Той е автор е на много програми, статии, книги и учебници в сферата на детската и училищна психология, включително и по въпросите на сексуалното образование. Член е на Дружеството на психолозите в България, Консултативния съвет по въпросите на децата в България, Европейската федерация на психолозите в образованието (EFPTA) и други. С интервюто може да се запознаете ТУК.

Източник: Дневник, 20-21.04.2020 г.