Община Плевен подписа договор за изпълнение на проект за подобряване материалната база на Общинския домашен социален патронаж. Средствата са от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Фондът ще предостави 22,053 млн. лв., а собственото финансово участие на Общината е 2,45 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 ноември 2019 г.
Със средствата ще бъдат закупени нови професионални електроуреди с цел да се подобри работата и да се повиши качеството на предоставяната храна.

Социална услуга се предоставя от Общината. През март миналата година капацитетът бе повишен от 300 на 400 потребители.

Източник: БТА, 25.06.2019 г.