Чрез четирите местни инициативни групи, подкрепили проекти по европейски програми, в Добричка област са осигурени инвестиции за 4 890 000 лева. Част от средствата ще се ползват за изграждането на център за социални услуги в село Безмер. В Добричката община ще бъде обновен цех за преработка на мляко в село Котленци, ще се закупи професионално оборудване за Домашния социален патронаж и други.

Източник: БНР, 06.08.2020 г.