Исландия забрани разликата в заплащане на служителите, на базата на пол, етничеки произход, сексуалност или националност. Новата разпоредба ще важи за всички частни и държавни фирми, които имат персонал от повече от 25 души. Исландия е първата държава в света, която въвежда подобна мярка.

проучвания сочат, че работодателите масово плащат на еднакво квалифицирани служители коренно различни заплати. Практиката сочи, че мъжете често взимат повече пари… защото са мъже.

Според новата наредба, всички компании с повече от 25 служители ще трябва да получат правителствен сертификат, който да доказва, че спазват правилото за равно заплащане. В случай, че не го спазват, ощетените служители ще имат право на компенсации.

Роса Инголфсдотир, министерство на труда и социалната политика: Жените продължават да са обект на този вид дискриминация. Това е бавен и сложен процес, в който трябва да участваме всички, за да има реален ефект.

Разбира се, квалификацията и образованието на служителите ще останат водещи при определянето на заплащането им и компаниите няма да бъдат задължени да плащат еднакво на всички. Всяка неоснователна форма на дискриминация обаче, ще подлежи на санкции.

Борбата за равенство между половете в Исландия започва в средата на 70-те, когато 90% от жените в страната се включват в обща стачка и за ден блокират държавата. В деня на протеста спират работа болници, училища и инситуции, а домакините отказват да се грижат за децата и прехвърлят този ангажимент на бащите. Протестът дава резултат и постепенно исландките получават все повече права, а през 1980-та страната има и първата жена на президентския пост.

източник: БНТ