„Демографската ситуация в страната, както и предложеният пакет промени в пенсионната система, ни задължава да разработим, както ефективни мерки за стимулиране на заетостта на младите, така и на хората в предпенсионна възраст. В момента работим именно върху предложения за стимулиране на активността на хората над 54 години. Отворени сме да развиваме и допълнителни регионални мерки, които да стимулират и създават икономика на места, където такава няма и пример за това е въвеждането на еднодневните трудови договори, които вече са факт. Темата за заетостта е от особена важност в регион Смолян, затова и съм отворен заедно с кметовете в областта да разработим програми, насочени към спецификите и нуждите на региона“. Това обяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на изказването си в рамките на кръгла маса с участието на кметовете от oбласт Смолян, посветена на възможностите за реализиране на политиките и проектите на министерството по места.

Пред кметовете от областта, министърът представи приоритетите на министерството в сферата на заетостта, като акцентира върху необходимостта от разработване на регионални проекти, насочени към стимулиране и на неактивните младежи, които нито учат, нито работят. Той подчерта нуждата от своевременно адаптиране на съществуващото предлагане на труд към изискванията на пазара, така че да бъде преодоляно разминаването между търсене и предлагане. „Държавата, чрез възможностите на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, дава възможност на всеки млад човек или да учи, или да работи, така че от всички нас зависи да направим програмите атрактивни, както за младежите, така и за работодателите, така че да намалим нивата на нереализираните млади хора“, категоричен беше още той.

Министър Калфин още веднъж подчерта необходимостта от активна и прозрачна политика при разпределението на средствата, насочени към заетост и социално включване.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории