Иван Иванов: Раздялата с приемно дете е тежко изпитание

ivan ivanovПред хората, решили да бъдат приемни родители, все още има доста трудности. Инициативата „Приеми дете. Създай бъдеще“ е проект на Мтел и Национална мрежа за децата, с чиято помощ над 200 деца, настанени в приемни семейства, са получили помощ от 200 лева от Мтел. Поредицата материали на „Стандарт“, посветени на проблемите, с които се сблъскват тези семейства, продължава. На какви изисквания трябва да отговаря всеки, решил да се впусне в предизвикателството приемна грижа, попитахме Иван Иванов, управител на Фондация „Агапедия-България“.

 

– Г-н Иванов, можем ли да кажем какви са хората, който решават да бъдат приемни родители – по-заможни, без собствени деца или с вече пораснали такива?

– Познаваме и подкрепяме приемни родители и от трите посочени от вас групи. Не ги делим по този начин. За нас е важно да имат правилни мотиви и нагласи за приемната грижа. За да няма голямо противоречие между очакванията и реалността, всички кандидат приемни родители задължително трябва да преминат през специално обучение, което нашите експерти провеждат. Целта е приемното семейство да успее да осигури сигурна среда за приемното дете, в която то да разгърне пълния си потенциал, да израсне емоционално и придобие добри социални умения.

Приемната грижа би трябвало да бъде временна мярка за детето и да се работи за връщане в биологичното му семейство, което в същото време да бъде подкрепяно от институциите, отговорни за това. В повечето случаи обаче приемното семейство се превръща в постоянна семейна среда за настанените деца.

– Как преценявате, че един човек е подходящ да бъде приемен родител? През какво обучение минават желаещите?

– Обучението е много важно. То се извършва по одобрена от Министерство на труда и социалната политика програма и специално разработени обучителни модули. Обикновено се провежда в група с интерактивни методи за възрастни и се включват и двамата съпрузи. Повечето семейства са кандидати за доброволно приемно семейство.

Кандидатите за професионално такова освен базово обучение получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Обучението дава възможност на кандидатите да видят живота през очите на приемните и осиновените деца. Да осъзнаят техните най-важни потребности, да подкрепят идентичността им и връзката с биологичните родители, да изследват как емоционалните и физически травми се отразяват върху развитието на децата. Дискутират се задълбочено важни теми като дисциплина, загуба, привързаност, закрила и много други. В края на курса обучителите изготвят доклад до отдел „Закрила на детето“, който оценява дали семейството е готово да посрещне предизвикателствата на приемната грижа. Въз основа на това мнение комисията по приемна грижа в Районна дирекция „Социално подпомагане“ решава дали да впише съответното семейство в Регистър за приемни родители и на следващ етап да настани дете в дома им.

– На какъв принцип се определя кое дете в кое семейство да отиде?

– Изборът на подходящо приемно семейство за определено дете се прави от Дирекция „Социално подпомагане“. Най-общо казано, избира се семейство, чиито знания и умения в най-голяма степен да могат да отговорят на нуждите на конкретното дете.

– Колко най-дълго едно дете може да остане в приемно семейство, има ли някакви срокове?

– Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях /чл.3/ определя няколко вида настаняване в приемно семейство. Те са следните: краткосрочно – до 1 година с цел да се подкрепят временно родителите и детето да се върне при тях; дългосрочно – в случаите, когато е трудно да се случи връщане на детето в биологичното семейство и осиновяване; спешно – за деца, изпаднали в бедствена ситуация, застрашаваща живота и здравето им; заместваща приемна грижа – когато е необходимо някой да замести приемния родител, който се грижи за това дете.

– Какви са вашите наблюдения, трудно ли приемните семейства се разделят с децата, когато дойде време?

– Да, за повечето това е житейско изпитание. Тъй като приемните деца често остават в съответното семейство години наред, се получава дълбока емоционална връзка между двете страни и често сбогуването не е леко. Някои стигат до осъзнатото решение да осиновят приемното си дете. Други се зареждат от щастието, че са помогнали на детето в труден за него и родителите му период и са готови за следващото. Има и доста случаи, в които детето се превръща в млада жена или мъж, следва или работи, но продължава да живее с приемния си родител.

 

Източник: standartnews.com

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории