Агенцията по заетостта организира провеждането на процедура по ЗОП за директно договаряне без предварително обявление за предоставяне на финансови средства при осигуряване на подкрепена заетост (чл. 43а от Закона за насърчаване на заетостта).

От тази преференция могат да се възползват само посредниците, регистрирани по реда на чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 175 000.00 лв. без ДДС за подкрепена заетост на не по-малко от 300 лица, или до 583.33 лв. без ДДС за подкрепена заетост на едно лице.

Единичната прогнозната стойност по обособени позиции е, както следва:

Обособена позиция № 1:

Подкрепена заетост на не по-малко от 28 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. София и устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца – прогнозна стойност – 16 333.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2:

Подкрепена заетост на не по-малко от 30 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Бургас и устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца – прогнозна стойност – 17 500.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 3:

Подкрепена заетост на не по-малко от 30 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Варна и устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца – прогнозна стойност – 17 500.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 4:

Подкрепена заетост на не по-малко от 35 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч и устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца – прогнозна стойност до 20 417.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 5:

Подкрепена заетост на не по-малко от 40 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Монтана и устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца – прогнозна стойност – 23 333.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 6:

Подкрепена заетост на не по-малко от 38 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Пловдив – прогнозна стойност – 22 167.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 7:

Подкрепена заетост на не по-малко от 35 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Русе и устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца – прогнозна стойност – 20 417.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 8:

Подкрепена заетост на не по-малко от 34 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Благоевград и устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца – прогнозна стойност – 19 833.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 9:

Подкрепена заетост на не по-малко от 30 безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочени от Дирекция „Бюро по труда” на територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Хасково и устроени на работа на несубсидирани работни места за срок, не по-кратък от 12 месеца – прогнозна стойност – 17 500.00 лв.  без ДДС.

Подробна информация може да намерите тук.

Източник: Агенция по заетостта