Брошура на ЦИК указва как ще гласуват хората с увреждания

ЦИК е подготвила специална брошура, която указва какви са правата на хората с увреждания в деня на изборите за Европейски парламент – 25 май. Тя ще бъде разпространена сред организациите на хората с увреждания. Българите, които са неподвижни или по друга причина не могат да излязат от дома си, могат да поискат да гласуват в подвижна избирателна кутия. Те ще могат да попълнят и пуснат бюлетината в дома си. Срокът за подаване на заявления за гласуване по този начин беше до 4 май, но там където вече има създадени подвижни избирателни секции, хората с увреждания могат да заявят гласуване в къщо до 19 май.

Заявлението се подава до кмета на общината, района или кметството по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако човекът вече е включен в списъците по настоящ адрес. За гласуване с подвижна кутия към заявлението се прилага и копие от ТЕЛК. Хората с увреждания, които ще гласуват в избирателните секции по постоянен или настоящ адрес, не трябва да представят ТЕЛК. За тях ще има обособени стаи на партерен етаж. Те могат да водят със себе си придружител, ако имат нужда от такъв.

 

Източник: http://offnews.bg/

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории